Thomas Bosman, jeugdbestuurslid KNHS: ‘KNHS ziet het belang van toekomstbestendigheid van de...

Thomas Bosman, jeugdbestuurslid KNHS: ‘KNHS ziet het belang van toekomstbestendigheid van de sport in’

0 138

Thomas Bosman is een springruiter van 21 jaar oud. Hij studeert Econometrie en Operationale Research aan de Universiteit van Tilburg en heeft, naast nog andere bezigheden, sinds dit voorjaar een (jeugd)bestuursfunctie bij de KNHS. Aan SportKnowHowXL gaf hij een uitgebreid interview over zijn functie, wat hij belangrijk vindt en waar de KNHS tegenaan loopt.

Zelf altijd kritisch tegenover KNHS

In het voorjaar van 2019 kreeg Thomas een mail van de KNHS, dat ze hun zogenaamde ‘Young Leaders Program’ op niveau 4 gingen uitbreiden met het opleidingstraject ‘Geef de jeugd een stem’. Dit traject is er op gericht om meer jongeren binnen de KNHS te krijgen. “Een hele goede zaak, wat mij betreft”, vindt Thmoas. “Ik ben namelijk altijd kritisch geweest tegenover de KNHS. We hebben te maken met serieuze thema’s zoals de toegankelijkheid van de sport, maar ook paardenwelzijn. Het Young Leaders Program is door de KNHS zelf ontwikkeld, met als doel jongeren leiderschapskwaliteiten bij te brengen met behulp van paarden.”

Onbereikbaar

Hij kon als 19-jarige direct instromen op niveau 4, door middel van dat opleidingstraject. “Hiervoor moest ik eerst naar een plekje solliciteren en in de vacature las ik dat er onder andere een bestuurszetel zou worden vrijgemaakt voor een deelnemer. En dat trok mijn aandacht. Een zetel in het bestuur van de KNHS, dan zit je aan het roer van de organisatie. Normaal is zo’n plek nagenoeg onbereikbaar voor een jonge student.”

Moreel besturen

“Het opleidingstraject heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het bestaat concreet uit vier masterclasses, elk over een specifiek onderwerp. Het onderwerp dat mij het meest is bijgebleven, ging over moreel besturen. In de besluitvorming houd je altijd belangen van de leden in gedachten. Jouw eigen belang is per definitie ondergeschikt. Bestuurders mogen nooit het gevoel hebben dat ze boven de leden staan. Je hoort altijd toegankelijk en bereikbaar te zijn voor leden en zo transparant mogelijk te zijn. Praten met je achterban is hierbij essentieel. En niet alleen tijdens vergaderingen maar overal.”

Stilstaan is achteruitgaan

“Ik denk dat de KNHS het belang van toekomstbestendigheid van de sport inziet. Paardensport kan heel conservatief zijn, althans er lopen veel behoudende mensen rond. Het kan dan heel moeilijk zijn om met tradities te breken en nieuwe concepten te introduceren. Dat gaat makkelijker met jeugd met frisse ideeën. Het gaat dan ook om het creëren van draagvlak, dingen die breed gedragen worden door jongeren zijn makkelijker te realiseren. Bovendien zeg ik altijd: stilstaan is achteruitgaan. Ik heb een hekel aan het argument ‘we doen het al jaren zo’; ik vind dat iedereen open moet staan voor nieuwe ideeën.”

Diervriendelijk

” Er staan steeds vaker radicale dierenactivisten op die paardensport als dierenmishandeling kwalificeren. Of die het in ieder geval immoreel vinden om op de rug van een paard te gaan zitten. Sommigen verdenken ruiters er wellicht van een paard te beschouwen als instrument. De KNHS is de organisatie die paardensport faciliteert, ontwikkelt en controleert. In die hoedanigheid moet de bond onze ruiters, juryleden en instructeurs correct opleiden zodat zij altijd op een diervriendelijke manier met paarden om gaan. Hier werken wij hard aan.”

Paard is geen instrument

“Waar wij ook nog grote stappen kunnen en moeten zetten, is in de voorlichting naar de maatschappij toe. De essentie van paardrijden is namelijk samenwerken. De absolute top van de sport bereikt men alleen door samen te werken met het paard. Als een paard geen hindernis van 1,60m wil springen, dan zal hij dat ook echt niet doen. Het paard is de partner van een ruiter, zeker geen instrument. Een ruiter moet een hele speciale band hebben met zijn paard. En dat is wat mij betreft de schoonheid van de sport. Als het aan sommige activisten ligt, zit er over tien jaar niemand meer op de rug van een paard. Ik denk dat we daar echt niet naartoe moeten willen, dat gaat heel veel plezier voor paard en mens wegnemen. En daar ligt dus een hele belangrijke rol voor de KNHS.”

Vergelijkbare artikelen

Reacties