Texelse Konikspaarden waarschijnlijk naar de slacht

Texelse Konikspaarden waarschijnlijk naar de slacht

0 3083
konikpaarden
archieffoto

De hengstengroep Konikspaarden, die een jaar geleden verhuisde van de Oostvaardersplassen naar Texel, heeft het daar goed naar zijn zin. Toch moeten ze waarschijnlijk naar de slacht.

Tam

Staatsbosbeheer wil de Konikspaarden van Texel weg hebben, maar de kans is klein dat ze in een ander natuurgebied terecht kunnen. Als dat niet gebeurt gaan ze naar de slacht. Als belangrijke reden voor het vertrek is genoemd dat de hengstengroep zich tam gedraagt tegenover wandelaars in het gebied. De paarden zoeken toenadering en besnuffelen rugzakken. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Ook is vast komen te staan dat de Koniks weg moeten uit het deel van de duinen dat dienst doet als waterkering. Ze beschadigen het duingebied op die plek te veel. Ze vertrappen de nesten van de weidemier meer dan was voorzien. Gele weidemieren zorgen met hun gegraaf voor een verrijking van de leefomstandigheden in natuurgebied De Slufter op Texel. De aanwezigheid van de Koniks bezorgt het team op Texel ook veel extra werk.

Tegenzin

Het is volgens Staatsbosbeheer niet mogelijk om in De Slufter het graasgebied zo aan te passen dat deze omstandigheden tot een verantwoord niveau kunnen worden teruggebracht. Alternatieven op het eiland zouden niet voldoen. Daarom is besloten dat de tijdelijke plaatsing op Texel geen blijvende vestiging wordt en de dieren voor het dekseizoen weer worden opgehaald. Staatsbosbeheer Texel zegt ze met tegenzin te zien vertrekken, “want de paarden genoten op Texel van hun leven en wij van het schouwspel van deze hengstengroep”.

Bron: Noordhollandsdagblad

Reacties