Stijgende voerprijzen probleem voor paardensector

Stijgende voerprijzen probleem voor paardensector

Er wordt in Nederland sedert ruim een jaar aanzienlijk minder hardvoer verkocht.  De oorzaak is niet zozeer de afname van het aantal paarden als wel de hoge kosten van paardenbrok, waardoor een verschuiving optreedt naar hooi en ander ruwvoer.  Dit concludeert het   ‘Trendpanel’, een initiatief van HAS Hogeschool te Den Bosch en de brancheorganisaties ZLTO en FNRS, waarin  alle hippische sectoren en specialisten uit de accountants- en bankwereld regelmatig  de stand van zaken in de paardensector bespreken.

Andere bevindingen van het panel zijn dat een aantal paardenbedrijven kampt met liquiditeitsproblemen. ‘In tijden van crisis komt goed ondernemerschap boven drijven. Op tijd inspelen op de huidige ontwikkelingen is een must en onderscheidt de ene ondernemer van de andere’, aldus de bevindingen van de samengebrachte deskundigen.

‘Pensionstallen hebben het moeilijk, de gang van zaken bij de manegebedrijven is vrij constant. De beter geleide bedrijven aan de bovenkant van de markt presteren beter dan gemiddeld. De buitenlandse omzet groeit. Zowel op voedergebied, paardenverzekeringen, maar ook ruitersportbenodigdheden groeit de Nederlandse export.’

Volgens de beschikbare cijfers van de toeleveranciers blijft het aantal paarden ‘nog redelijk constant’. Wel zijn er veel minder dekkingen in de paardenfokkerij. ‘De dekkingen bij marktleider KWPN zijn de laatste jaren met enkele tientallen procenten teruggelopen’. Conclusie van het Trendpanel is dat er in zekere zin een harde sanering in de markt optreedt. Dat hoeft geen negatieve ontwikkeling te zijn, de paardenondernemers worden gedwongen om keuzes te maken. ‘Men moet een onderscheidend product bieden en aantrekkelijk blijven voor de klant en voor de buitenlandse markt. Daar liggen nieuwe kansen, want Nederland is als exportland van paarden en paardenkennis zeer gewild’, aldus het persbericht van het Trendpanel.

Reacties