Sectorraad Paarden: ‘Paardenmarkten, pas je aan aan het advies van de RDA!’

Sectorraad Paarden: ‘Paardenmarkten, pas je aan aan het advies van de RDA!’

paardenmarkt, paardenmarkten
foto: Jessica Pijlman

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft begin vorig jaar ‘Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen’ gepubliceerd. Daarin concludeerde de RDA dat paardenmarkten in onze huidige maatschappij zeker een acceptabele manier zijn om paarden te verhandelen. Dé voorwaarde is dan wel dat het welzijn van de dieren niet in gedrang komt tijdens het transport of hun verblijf op de markt. De RDA gaf ook een aantal aanbevelingen mee. De Sectorraad Paarden (SRP) geeft aan zich volledig achter die aanbevelingen te scharen, en roept paardenmarkten dan ook op om ze te volgen.

Slechts weinig paardenmarkten volgden advies RDA

In de visie van de RDA worden aanbevelingen gedaan om het welzijn van paarden op paardenmarkten te vergroten. Die aanbevelingen kan je hier lezen. De RDA heeft ook advies gegeven tot het aanscherpen van het Protocol Welzijn Paardenmarkten.

Slechts een heel klein deel van de paardenmarkten heeft vrijwillig de adviezen van de RDA opgevolgd. Het afgelopen jaar zijn er helaas ook op meerdere paardenmarkten incidenten geweest waarbij het welzijn van de paarden in het gedrang kwam.

SRP distantieert zich van markten die protocol niet volgen

Als de organisatie van een paardenmarkt rekening houdt met de adviezen van de RDA, zal dat het welzijn van de paarden alleen maar ten goede komen. De SRP roept organisatoren van paardenmarkten dan ook op om die adviezen te volgen. Als een organisatie niet voldoet aan het Protocol Welzijn Paardenmarkten, inclusief de aanpassingen en uitbreidingen van de RDA, distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten.

Protocol moet ook gehandhaafd worden

De SRP roept ook de landelijke overheid én de gemeenten op om alleen vergunningen te verlenen aan paardenmarkten die de aanbevelingen opvolgen. Om het protocol te kunnen handhaven, moet het verankerd worden in de gemeentelijke regelingen. De gemeenten die de vergunningen verlenen, moeten ook zorgen voor de handhaving ervan. Dat kan mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bron: Persbericht

Foto: Jessica Pijlman

Reacties