Springforum: mogelijk tijdelijke dispensatie regeling

Springforum: mogelijk tijdelijke dispensatie regeling

0 226

Op 1 maart kwam het springforum van de KNHS voor de tweede keer in 2021 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Tijdelijke dispensatie regeling

In het springforum is een voorstel voor een tijdelijke dispensatieregeling besproken. Er wordt gekeken of er dispensaties mogelijk zijn voor combinaties die weinig hebben kunnen trainen in coronatijd en graag lager willen starten op wedstrijden en juist versnelde promotie voor combinaties die wel door hebben kunnen trainen in coronatijd. Het springforum staat achter het voorstel. Hetzelfde voorstel is voorgelegd aan de andere sportfora en de werkorganisatie gaat met de adviezen van de fora aan de slag.

Twee springjuryleden bij onderlinge verenigings- en manege activiteiten

Aangezien het aantal jeugdleden op sommige maneges en verenigingen beperkt is en daardoor het kostenplaatje voor de maneges en verenigingen het lastig maakt om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten te organiseren is in het springforum voorgesteld om het aantal verplichte springjuryleden voor onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten met max. 50 starts tijdelijk terug te brengen van 3 naar 2 springjuryleden waarvan 1 toezicht houdt op het voorterrein.
Het springforum heeft hiermee ingestemd en staat dit toe tot het moment dat meetmomenten en/of wedstrijden weer zijn toegestaan. De bepalingen worden hier op aangepast.

Pilot Flex wedstrijden

Er is een concept uitwerking gemaakt voor de pilot Flex wedstrijden. Deze is besproken en wordt gedragen door het springforum. Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Zo mag de ruiter voor deze wedstrijden zelf kiezen in welke klasse wordt gestart. De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen.

Dierenwelzijn waarborgen

Om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen wordt wel gecontroleerd op bijvoorbeeld de minimum leeftijd van het paard en het maximum aantal starts per dag van een paard. Er wordt niet gecontroleerd op de startgerechtigheid van ruiters en paarden in de klasse waarin wordt gestart.
In de maand maart worden met een aantal wedstrijdorganisaties gesprekken gepland om naar het concept en de voorwaarden te kijken en de interesse hiervoor te peilen. De uitkomst van deze gesprekken worden gedeeld met het springforum. Bij voldoende interesse wordt in mei (mits reguliere wedstrijden weer mogelijk zijn) gestart met de pilot.

Project vernieuwing wedstrijdsport

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 28 juni 2021. Tijdens deze vergadering zullen onder andere het project vernieuwing wedstrijdsport en de voorstellen voor reglementswijzigingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Bron: KNHS

Reacties