Vier en één jaar celstraf geëist voor vader en zoon Visser *video*

Vier en één jaar celstraf geëist voor vader en zoon Visser *video*

0 4295
Ger Visser
Ger Visser Foto: Remco Veurink

Als het aan de Officier van Justitie ligt krijgt oud-Eurocommerce-baas Ger Visser vier jaar celstraf onvoorwaardelijk. Zijn zoon Ger Visser jr zou één jaar mogen zitten. Volgens de Officier van Justitie is het overduidelijk dat vader en zoon beide verantwoordelijkheid dragen voor het faillissement van de Eurocommerce springstal en hengstenstation. 

 

Samenwerking vader & zoon

Hoewel Ger Visser jr donderdag in de rechtbank beweerde dat hij zich louter om de paarden bekommerde en dat van enige financiële kennis bij hem geen enkele sprake was achtte de Officier van Justitie deze bewering ongeloofwaardig, evenals de andere argumenten van de verdedigende partijen.

“Uit alles blijkt dat vader en zoon nauw samenwerkten. De toekomst van Visser jr was onlosmakelijk verbonden met de stal en met Eurocommerce. Het kan hem niet zijn ontgaan dat er een vastgoedcrisis gaande was en als aandeelhouder van Eurocommerce is het niet geloofwaardig dat Visser jr niet van de precaire financiële situatie op de hoogte was”, luidde het betoog van de Officier.

Ger jr was overigens niet aanwezig om de aanklacht van het OM aan te horen. Net als zijn moeder liet hij om gezondheidsredenen verstek gaan. 

‘Toeval bestaat niet’

Volgens de Officier van Justitie bestaat er niet zoiets als toeval. “De overdracht van de stal en de omstandigheden waarin dat gebeurde waren verre van zakelijk”, zei hij. De springstal, waar Visser jr de scepter zwaaide, draaide namelijk structureel verlies. “Het was geen onderneming met enige levensvatbaarheid. Het was een speeltje dat om onzakelijke redenen in stand werd gehouden. Visser sr heeft hier in de rechtbank al erkend dat de paarden een passie waren.”

In het zicht van het faillissement van bouwbedrijf Eurocommerce heeft de familie Visser privébezit van Visser sr naar diens vrouw, dochter en zoon overgedragen en hierdoor -zo luidt de mening van de Officier van Justitie- maakten zij zich allen schuldig aan faillissementsfraude. De schuldeisers van Eurocommerce, waarvan de Rabobank de grootste is, konden zo namelijk geen aanspraak maken op dit bezit.

Zo verkocht Visser sr de springstal en inboedel aan zijn zoon Ger Visser jr voor 7 miljoen euro. Dit is niet alleen beneden de verkoopwaarde van de stal, maar komt toevallig ook overeen met de sponsordeal van 7 miljoen die Eurocommerce aan de stal verbond. 

Te lage taxatie

De verklaring die beide Vissers hierover gaven, namelijk dat zij tot deze prijs waren gekomen naar aanleiding van een taxatie, wordt door de Officier van Justitie weer als ongeloofwaardig geduid. “Een koper zou baat hebben bij een zo laag mogelijke taxatie. De taxateur heeft echter verklaard dat de opdrachtgever voor de taxatie Visser sr was, de verkopende partij.”

De Officier van Justitie is van mening dat vader en zoon Visser best wisten wat de paarden waard waren, maar bewust samenspanden voor een zo laag mogelijke prijs. “Ze wilden de stal aan het faillissement onttrekken en voor zichzelf behouden.” 

Nog meer faillissementsfraude

Ook de zogenaamde verkoop van de hengst Singapore in december 2011 en het privé co-sponsorschap van Visser sr aan de springstal kan volgens de Officier van Justitie worden gerekend tot faillissementsfraude.

Singapore zou in december 2011 door Visser jr weer verkocht zijn aan zijn vader voor 600.000,-. In januari 2012 overleed de hengst aan de gevolgen van zijn castratie. De factuur die van deze verkoop gemaakt is, is voor het laatst bewerkt in december 2012 en heeft een onlogisch factuurnummer. “Daarnaast was dat paard ook geen 600.000,- waard”, aldus de Officier. “Die factuur is achteraf gemaakt om een storting van vader aan zoon te maskeren.”

Ook de 1.000.000,- euro die Visser sr aan Junior overmaakt onder het mom van co-sponsoring is een manier om geld aan het faillissement te onttrekken, is de mening van de Officier. Visser sr sponsorde namelijk al via  Eurocommerce en kreeg voor zijn extra sponsoring niets extra’s geboden. 

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

De verkoop van een groot aantal paarden na overname van de springstal door Visser jr acht de Officier als faillissementsfraude van Visser jr. “Het was geenszins de bedoeling dit geld naar de Eurocommerce Holding over te maken. Het geld bleef staan bij GEVI international (een bedrijf van Junior) en zodoende konden de schuldeisers van Eurocommerce ook hier geen aanspraak op maken.”

Voor alle leden van de familie Visser eiste de Officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Voor Ger Visser sr zou dat vier jaar zijn, zijn vrouw Patricia Visser 2 jaar en de kinderen Ger jr en Kristel respectievelijk twaalf en tien maanden onvoorwaardelijk. Woensdag zullen hun advocaten de verdediging voeren.

De uitspraak wordt rond 16 december verwacht.

Hans Bellert over de Eurocommerce-fraudezaak op RTV Oost:

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan

Reacties