Vonnis ten nadele van Ger Visser jr.

Vonnis ten nadele van Ger Visser jr.

0 187

Heden morgen is er onverwachts vonnis gesproken door de Rechtbank Gelderland inzake het geschil tussen Rabobank en de curatoren van het failliet verklaarde Eurocommerce enerzijds en Gevi International B.V. anderzijds over de rechtmatigheid van de verkoop van de toenmalige Stal Eurocommerce door Eurocommerce Promotie B.V./Gevi Gorssel B.V. naar het genoemde Gevi International. De rechtbank heeft de Rabobank en de curatoren van Eurocommerce in het gelijk gesteld. Concreet betekent dit dat bovengenoemde, op 1 december 2011 uitgevoerde transactie wordt teruggedraaid. Het onroerend goed, alle roerende zaken en de paarden, waaronder wereldtopper London, behoren kortweg gesteld weer tot de boedel van de failliete Eurocommerce Holding, waar schuldeiser Rabobank, die een vordering heeft van ruim 38 miljoen euro op Eurocommerce Holding, aanspraak op kan maken. Gevi International B.V heeft per direct hoger beroep ingesteld en wacht verder af wat er in de tussenliggende periode zal gaan gebeuren.

Hoger beroep

Gevi International B.V., dat op naam staat van Ger Visser jr. (foto links), de zoon van voormalig Eurocommerce-directeur Ger Visser, is bijzonder teleurgesteld dat de Rechtbank Gelderland geen enkele opmerking gemaakt heeft in het vonnis over de door Gevi International B.V.  ingebrachte taxatierapport door beëdigde taxateurs die bij geschillen door de rechtbank worden ingeschakeld om waarden te bepalen. Dit laatste punt zal in hoger beroep ongetwijfeld wel voldoende aandacht krijgen en daarom ziet Gevi International B.V. de hoger beroep procedure met vertrouwen tegemoet.

De Rabobank onthoudt zich in een reactie nog van commentaar en wil eerst het vonnis bestuderen. De gevolgen van dit vonnis voor ruiter Gerco Schröder (foto rechts) zijn op het moment nog niet duidelijk.

Persbericht Gevi International B.V., bewerkt door Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties