KNHS over beschuldigingen Van den Oetelaar: ‘Ehrens niet onder druk gezet’

KNHS over beschuldigingen Van den Oetelaar: ‘Ehrens niet onder druk gezet’

0 404

Naar aanleiding van de voornamelijk op de KNHS gerichte open brief van Kees van den Oetelaar namens het AES heeft de KNHS een reactie gepubliceerd. Hierin gaat ze onder meer in op het feit dat Van den Oetelaar de KNHS ervan beschuldigt bondscoach Rob Ehrens en daarmee indirect diens zoon Robbert Ehrens onder druk te hebben gezet. Robbert Ehrens was één van de aanklagers tegen de KNHS, maar zou zijn aanklacht ingetrokken heben na een telefoontje van zijn vader. Hieronder de reactie van de KNHS:

De KNHS en haar bondscoach springen Rob Ehrens hebben kennisgenomen van de ingezonden brief d.d. 10 juni 2015 van paardenhandelaar en directeur van het AES stamboek, Kees van den Oetelaar. De KNHS, noch de in het bericht genoemde personen, herkennen zich in het beeld dat wordt geschetst. De directeur schetst een onjuiste voorstelling van zaken en laat zich onnodig kwetsend uit naar werknemers van de KNHS. De KNHS betreurt het dat de heer Van den Oetelaar ervoor kiest om de pers in te zetten en daarmee doelbewust personen en instanties beschadigt.

Rob Ehrens: ‘Ik heb de open brief van Kees van de Oetelaar namens het Anglo European Studbook gelezen. Ik ben geschrokken van zijn kwetsende uitlatingen. Dit is niet conform de waarheid weergegeven. Het AES brengt op deze wijze schade toe aan mijn eer en goede naam en de reputatie van de hippische sport in het algemeen.’

In de reactie van de heer Van den Oetelaar wordt bovendien ten onrechte de indruk gewekt dat AES-paarden aan geen van de internationale kampioenschappen namens Nederland deel zouden kunnen nemen. AES-paarden kunnen echter aan ieder kampioenschap (waaronder senioren EK’s, WK’s en Olympische Spelen) deelnemen, maar komen enkel en alleen niet in aanmerking voor de Nederlandse selectie voor het wereld-stamboeken-kampioenschap voor jonge paarden. Het AES-stamboek heeft uitsluitend om die reden een kort geding aangespannen tegen de KNHS.

De selectieprocedure die de KNHS hanteert is in lijn met de regels van de FEI. Alleen paarden van in Nederland gevestigde en geregistreerde stamboeken kunnen door de KNHS, de Nederlandse paardensportbond, worden uitgezonden voor deelname aan dit WK. Het AES-stamboek is echter een in Engeland geregistreerd stamboek. Jonge paarden die geregisteerd staan bij dit Engelse stamboek kunnen dus door de Engelse bond worden geselecteerd voor deelname aan dit wereld-stamboeken-kampioenschap en kunnen na selectie voor Engeland uitkomen. Ook bestaat een wildcard mogelijkheid. Ook in dat geval komt het AES-paard voor Engeland uit.

De KNHS onthoudt zich verder van commentaar in deze zaak en wacht het kort geding af.

Bron: KNHS

Reacties