Henk Nooren: ‘De FEI helpt de springsport om zeep’

Henk Nooren: ‘De FEI helpt de springsport om zeep’

0 12362

‘De’ Europese springsport maakt zich zorgen over de recente ontwikkelingen binnen de FEI-afdeling Springen. Belangrijkste reden: straks kunnen alleen de ruiters die een superrijke sponsor achter zich hebben nog meedoen aan topsport.

De European Equestrian Federation (EEF) zet zich in om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. We spreken een uiterst teleurgestelde Henk Nooren, één van de kopmannen van de EEF die zich hard maakt voor de belangen van de springsport in Europa.

‘In één keer van tafel geveegd’

‘Drieënhalf jaar geleden waren we goed onderweg met de FEI om afspraken te maken over zaken als bijvoorbeeld de inschrijvingen op een internationale wedstrijd. Je weet hoe dat gaat met onderhandelingen; het is over en weer een kwestie van water bij de wijn doen, maar we meenden een voor alle partijen acceptabel systeem te zijn overeengekomen.

En toen kregen we het ‘geheime’ Memorandum of Understanding (MOU) onder ogen dat de FEI onderhands afsloot met Jan Tops van de Global Champions Tour. In één keer kon het hele systeem uit het raam gegooid worden.’

Gekochte startsplaatsen

De bottleneck van deze MOU zit hem in de samenstelling van het deelnemersveld van internationale wedstrijden tot en met vijfsterren niveau. Zestig procent zou volgens een nog niet-geaccordeerde overeenkomst tussen de FEI en de FEE afkomstig moeten zijn van de wereldranglijst; hoe hoger op de ranglijst, des te groter de kans op deelname (zie EEF-MOU-FEI)

In het nieuwe systeem dat de MOU vermeldt, is dat nog maar 30%. Nog eens 30% komt uit de overige top 250 en 10% komt via een wildcard van de FEI ‘binnen’. De overige 30% is op uitnodiging van de organisatie zelf en zal hoogstwaarschijnlijk naar ruiters met een flinke sponsor gaan.

Megarijke families

Startgeld voor een CSI2* wedstrijd zoals Lier in maart 2017 bedraagt momenteel voor een ruiter met één paard 371,50 euro. Daar komen nog de administratiekosten voor bijvoorbeeld dopingcontrole, stalling en elektriciteit bij. Samen ruim 537 euro. In het nieuwe systeem zou diezelfde combinatie maar liefst 1.242,00 euro kwijt zijn, meer dan twee keer zoveel.

Een ander voorbeeld: ‘In de Verenigde Staten is het op dit moment zo dat de jongste ruiter die níet uit een rijke familie komt, maar op eigen kracht zijn stal draaiende kan houden en zijn paarden kan starten, 39 jaar. 39 jaar! Alle andere combinaties komen uit megavermogende families, die met gemak paarden en trainers aanslepen en startgelden betalen.’

‘Hoezo globalisatie?’

‘De FEI sluit met allerlei groepen, zoals de Global Champions Tour, aparte MOU’s af. Het is te gek voor woorden dat er niet in alle openbaarheid over de sport gesproken kan worden. Bovendien: waar is de zo gewenste globalisatie waarover steeds gesproken wordt door de FEI?’

‘We zijn heel lang te lief geweest en niet alert’, vervolgt Nooren. ‘Europese vertegenwoordigers van de sport hebben verzuimd hun hand op te steken als er een plek vrij kwam in het FEI Jumping Committee. Zo langzamerhand bestaat die uit ja-knikkers, die niks met de springsport hebben. Alleen Rob (Ehrens, red.) en Rodrigo (Pessoa, red.) nemen het op voor de ruiters en de sport.’

Ondertussen heeft de lobby van de EEF bij de Europese federaties om hun missie – eerlijke startlijsten en inschrijfgelden – succes: Nooren heeft niet alleen de ‘grote’ hippische landen benaderd, maar ook landen als Polen, Hongarije, Estland en ‘Europa’ is tegen de in de MOU genoemde harmonisatie van de startgelden. Ook wil de EEF zich inzetten voor méér aandacht voor belangrijke wedstrijden zoals die van de Nations Cup.

‘Misschien is het al te laat’

‘De FEI doet totaal geen moeite om sponsors te vinden. Organisatoren van Nations Cup-wedstrijden worden aan hun lot overgelaten door de FEI en hebben de grootste moeite om sponsors te vinden en media aandacht te krijgen. Natuurlijk heeft een Global Champions Tour goede dingen gebracht. Maar de FEI moet wel de scheidslijn durven trekken en ervoor zorgen dat de commercie niet de overhand krijgt.’

Wat gaat er nu concreet gebeuren om het tij te doen keren? ‘Ten eerste moeten we op één lijn staan als Europese federaties en wéér met gezamenlijke voorstellen komen, op schrift. Daarna zullen er harde, concrete afspraken gemaakt moeten worden. Anders is dit soort MOU’s de nagel aan de doodskist voor de springsport in Europa. En dat terwijl juist Europa het belangrijkste springcontinent van de wereld is.’

Uit zijn relaas spreekt de passie die Nooren voor zijn sport heeft. ‘Laten we asjeblieft niet de kant van de Formule I op gaan, waarbij zes of zeven coureurs de dienst uitmaken. Vanwege hun sponsor. Misschien is het al te laat. Maar ik hoop met heel mijn hart van niet.’

Lees het EEF-MOU-FEI-verslag.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Hoefslag abonnementen

Reacties