Geen kortgeding tussen AES en KNHS

Geen kortgeding tussen AES en KNHS

0 182

Het AES stamboek heeft besloten het kort geding tegen de KNHS in te trekken. De reden hiervoor is dat naar aanleiding van het kort geding de FEI enkele dagen geleden een cruciale regel waarover de kort geding procedure onder meer zou gaan aan heeft gepast in het reglement voor de wereldkampioenschappen jonge paarden. Het gaat hierbij om de volgende regel waarin wordt omschreven waar een paard aan moet voldoen om uitgezonden te kunnen worden naar het WK:

Uit het ‘Approved Schedule 2014’ (Oud):
“All horses must be registered in a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the Studbook where the concerned horse was first registered will be used for this event.”

Deze regel wordt door de FEI als volgt aangekondigd voor 2015:
“All horses must be registered with a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the studbook in which the horse in question is first registered is acceptable for participation at the Championship. The quota for each country is for horses registered in a studbook which is originally recognized in that country.”

Reactie AES

Het AES laat via haar website weten:
‘Op basis van de aanpassingen is het zo dat landen enkel nog maar gekwalificeerde paarden uit kunnen zenden van stamboeken die in het betreffende land zijn erkend. In Nederland zijn dat alleen het KWPN en het NRPS. De KNHS heeft in het kader van de kort geding procedure pas afgelopen donderdag bericht over deze wijzigingen. Het feit dat de FEI de regels nu hals over kop aanpast in combinatie met het feit dat dat de KNHS haar uitvoeringsbesluiten inmiddels snel heeft gewijzigd (waardoor de Isah en Pavo Cup nu slechts nog KWPN kampioenschappen zijn en geen selecties meer voor de WK’s), bevestigt dat wij al die tijd in ons gelijk stonden.  Met de aanpassingen van deze regels kan de KNHS zich nu ‘verschuilen’ achter het feit dat zij de regels nu wel op een juiste manier toepast. Daarom heeft het voortzetten van de procedure tegen de KNHS op dit moment geen zin.

Daarnaast blijft het ook nu nog de vraag of de KNHS op deze wijze -door dit te laten gebeuren- de belangen van haar leden wel op een juiste wijze heeft behartigd, of dat hiermee alleen de belangen van het KWPN/NRPS worden gediend. Immers, alle leden van de KNHS die niet over een zogenaamd KWPN dan wel NRPS stamboekpaard beschikken, kunnen zich onder de aangepaste regelgeving niet in Nederland kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen Jonge paarden (springen en dressuur). Daarmee kan gezegd worden dat de KNHS veel van haar leden in de kou laat staan en dat zij dit in de afgelopen jaren ook al heeft gedaan zonder dat enige regel dit voorschreef. Dit terwijl de KNHS er toch voor al haar leden moet zijn! Dat betreft evenwel een discussie die niet in deze kort geding procedure aan de orde is, maar wel een vervolg zal moeten krijgen. De KNHS heeft zich hier ook nog nooit over uitgelaten richting haar leden. Wij hadden graag een sportief en open NK voor jonge paarden gerealiseerd waar iedereen aan mee had kunnen doen, maar dit lijkt nu ver weg.’

Reactie KNHS

Zaterdagavond ontving de KNHS het bericht van het AES dat het kort geding, dat komende maandag plaats zou vinden tegen de KNHS, is ingetrokken. Reden voor de intrekking van de aanklacht tegen de KNHS zijn de bewijsstukken die de KNHS heeft ingediend bij de rechtbank. Hieruit blijkt helder dat de KNHS bij de selectie voor het WK Jonge Dressuur- en Springpaarden geheel conform de reglementen van de FEI handelt.

“De KNHS betreurt de hele gang van zaken rondom het door de AES aangespannen kort geding. De KNHS gaat er van uit dat wij deze zaak hiermee achter ons kunnen laten”, aldus John Bierling, algemeen directeur van de KNHS.

Bron: AES/Hoefslag/KNHS

Foto: Remco Veurink

Reacties