‘Belgisch superstamboek’

‘Belgisch superstamboek’

Het Belgisch Warmbloed Paarden Stamboek (BWP) wil een nauwere samenwerking aangaan met Zangersheide. De Vlaamse minister-president Kris Peeters laat weten dit helemaal te zien zitten. ‘Op mijn initiatief wordt er gewerkt aan een samenwerking tussen de twee Vlaamse sportpaardenstamboeken BWP en Studbook Zangersheide. Dit moet er toe leiden dat er meer promotie komt voor onze sportpaarden en onze positie inzake springpaarden te consolideren. Samen moet dit gaan leiden tot een groot Belgisch superstamboek met meerwaarde voor de sport en fokkerij.’

Reacties