Behoud London in handen Rabobank

Behoud London in handen Rabobank

0 75

‘Een dubbele mokerslag’, zo benoemt Ger Visser jr. (foto rechts) het vonnis vandaag van de Rechtbank Gelderland. Hij werd als bestuurder van het gedaagde Gevi International B.V. op vrijwel alle punten in het ongelijk gesteld in de door de Rabobank en de curatoren aangespannen zaak. De op 1 december 2011 gedane overdracht van de voormalige Stal Eurocommerce aan Visser jr. werd op basis van het faillissementsrecht als frauduleus handelen bestempeld en moet geheel worden teruggedraaid. Zo besloten de rechters, die Visser jr. en zijn advocaat eerder in dit proces nog hebben geprobeerd te wraken.
Wat nu rest is een schuld van 38,25 miljoen aan de Rabobank, te vermeerderen met een vastgestelde rente en betaling van juridische kosten van 18.500 euro, eveneens te vermeerderen met rente. Mocht Gevi International niet binnen zeven dagen na dit vonnis de onrechtmatige overdrachten op papier terugdraaien, volgt er een dwangsom van 75.000 euro per dag, tot een maximum van 10 miljoen euro.

Einde verhaal voor de stal

Een uit het veld geslagen Visser jr. werd verrast door het moment van het vonnis. Tegenover de Hoefslag verklaart hij: ‘Het stond vorige week op de rol, maar ze zouden het zes weken opschuiven tot 9 april. Vanmorgen belde mijn advocaat ineens dat er een vonnis was. Ik was helemaal verbaasd, ook over de uitspraak. Zoals het vonnis er nu ligt, is het inderdaad einde verhaal wat de stal betreft, maar we gaan in hoger beroep.’
Op de vraag of de constructie waarbij de stal onderaan de streep voor nul euro werd overgenomen niet erg doorzichtig was, antwoordt Visser jr.: ‘Dat wordt misschien zo gebracht en geroepen, maar dat klopt helemaal niet. Weet je, als ik het morgen allemaal over mocht doen, dan had ik het op dezelfde manier gedaan. Maar vertrouwen in de Rabobank heb ik sowieso niet en ook niet in het rechtssysteem. En verder wil ik het liever voor het moment hierbij laten. Het is een heftige dag geweest’

Toestemming om paarden te verkopen

Naast de melding dat de in augustus 2012 gedane verkoop van de hengst Vigaro (v. Tangelo van de Zuuthoeve) naar de Turkse Sevil Sabanci als onrechtmatig wordt bestempeld, springt vooral de volgende passage in het vonnis in het oog: ‘Aannemelijk is dat ten aanzien van een aantal paarden een verkoop op korte termijn tot een hogere opbrengst zal kunnen leiden dan in het geval waarin met verkoop wordt gewacht totdat dit vonnis onherroepelijk zal zijn geworden. Bovendien mag worden aangenomen dat de curatoren indien zij tot verkoop van aan Gevi Gorssel en Gevi International toebehorende vermogensbestanddelen zullen overgaan (waarbij in het bijzonder, maar niet alleen aan de paarden van Gevi Gorssel wordt gedacht), de opbrengst daarvan zullen storten op een geblokkeerde rekening en bedoelde gelden niet eerder zullen aanwenden voor de verdeling onder de schuldeisers van Eurocommerce Holding dan nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden.’
Uit bovengenoemde kan worden opgemaakt dat de rechters de Rabobank nu al in de gelegenheid stellen om -indien de bank zou willen- de paarden, waaronder geweldenaar London te verkopen. ‘Zo heb ik het ook begrepen. De komende dagen zal duidelijk worden wat de bank wil’, besluit Visser jr.

Reactie Gerco Schröder

Ook ruiter Gerco Schröder (foto) toont zich geschrokken als we hem vragen om een reactie. ‘Dit komt hard aan. Ik vind het voor Ger heel erg, maar ben ook bezig met de vraag ‘wat gebeurt er nu met de paarden?’ Laten we hopen dat Londen en eventueel andere paarden behouden blijven.’
Woordvoerder René Lomans wil namens de Rabobank op het moment niet meer kwijt dan dat het vonnis eerst bestudeerd wordt en dat er overleg plaats vindt met de curatoren over de nu verder te nemen stappen. (foto: Remco Veurink)

Bron: Hoefslag

Reacties