Sectorraad Paarden presenteert impact op paardensector na een jaar corona

Sectorraad Paarden presenteert impact op paardensector na een jaar corona

Olympische Spelen
Foto: Remco Veurink

Ook de paardensector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zowel op korte als op lange termijn heeft de crisis haar weerslag, stelt de Sectorraad Paarden. De organisatie bewaakt het overzicht en legt de gevolgen vast.

Fokkerij

In de fokkerij gaat het om genetische vooruitgang van stamboekpaarden. Door coronaprotocollen is het chippen en keuren van paarden mogelijk gebleven. Toch brengt het ook beperkingen en kosten met zich mee. Het online informeren en laten volgen van verrichtingen van paarden leidt tot exra hoge kosten. Daarbij worden er forse kostenverhogende maatregelen genomen om bijvoorbeeld publiek te weren op de keuringsterreinen. Dat geldt niet alleen voor stamboekorganisaties. Ook hengstenhouders zijn aangewezen op het online presenteren van de hengsten in plaats van de reguliere hengstenshow.

Daarnaast ziet men effect in het niet plaatsvinden van wedstrijden zoals competities en jonge paardenwedstrijden. Deze wedstrijden zijn het reclamemiddel voor fokproducten. De coronacrisis heeft dus ook effect op de afzet. Daarnaast zijn meer merries ingezet voor de fokkerij omdat ze niet in de sport kunnen lopen. Dat is op zichzelf wel goed voor dekkingen, maar niet voor selectie en kwaliteit van nakomelingen.

Sport

Veel paardensportverenigingen en ondernemers hebben het vertrouwen de crisis door te komen. Dat blijkt uit de FNRS/KNHS monitor van februari 2021. Toch raakt het stilvallen dan de wedstrijdsport de sector hard. Het heeft vooral grote gevolgen voor de topsport. Topsporters hebben geen wedstrijdritme en behalen niet de benodigde scores voor grote kampioenschappen als de Olympische Spelen. Ook kan de jeugd niet voldoende doorstromen. Dat kan invloed hebben op de toppositie van Nederland in de internationale wedstrijdport. Daarnaast behalen paarden geen klasseringen, wat gevolgen heeft voor de financiële waarde van de paarden.

Ook op gebied van evenementen in de paardensport zijn grote zorgen. Het langdurende verbod op evenementen raakt deze tak van de paardensector buitenproportioneel hard. De raad vraagt zich af welke evenementen de crisis overleven en welke niet. En hoe blijft Nederland zich verhouden tot het buitenland waar wedstrijden wel doorgaan?

Handel

De handel staat op achterstand ten opzichte van andere Europese landen waar wel paardensportwedstrijden mogelijk zijn. Door het niet toestaan van wedstrijden valt de verkoop van sportpaarden stil. De waarde van paarden daalt omdat zij niet in niveau/prestatie kunnen ontwikkelen. Er worden minder paarden in training gezet en er worden minder trainingen gegeven. Ook is er minder internationale handel in toppaarden. Stallen kunnen geen buitenlandse klanten meer ontvangen. Daardoor verkoopt men minder paarden in het hogere segment. Een deel van de handel vindt doorgang middels video of een Nederlandse commissionair. Berichten over de binnenlandse handel zijn dat deze met 25% gestegen is. De interesse in paarden in de lagere prijsklasse, zoals recreatie- en manegepaarden, is gegroeid. Hierdoor worden prijzen van dergelijke paarden opgedreven.

Gebruik steunmaatregelen

Paardensportbedrijven kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen. Uit de FNRS/KNHS coronamonitor van februari blijkt dat de steunmaatregelen vanuit de overheid bekend zijn en wisselend worden gebruikt. Van de ondernemers maakt 49% (nog) geen gebruik van (speciale) regelingen. Bij paardensportverenigingen is dit 38%.

Het volledige artikel met daarin alle gevolgen van de coronamaatregelen op de paardensector in Nederland is te lezen via de Sectorraad Paarden.

Bron: Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink

Reacties