Sectorraad Paarden komt met ‘Protocol extreme weersomstandigheden’

Sectorraad Paarden komt met ‘Protocol extreme weersomstandigheden’

0 2264
protocol extreem weer
Foto ter illustratie.

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld. Punten die onder de aandacht worden gebracht zijn onder meer de noodzaak van schaduw in de wei, het belang van goede ventilatie op stal en het gevaar van oververhitting in een (stilstaande!) trailer.

In het protocol staat verder dat het van belang is dat paardeneigenaren zich realiseren dat het paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur nodig heeft dan de mens. ‘Paarden hebben een lagere comfortzone dan mensen en kunnen dus veel beter tegen kou; als het voor paarden echt te koud zou worden (temperatuur < -10° tot -20° C), moeten extra maatregelen worden genomen. Deze lage temperaturen komen in Nederland vrijwel nooit voor.’

Warmte vaker een probleem

In de laatste jaren is er veel meer aandacht gekomen voor paardenwelzijn, stelt de Sectorraad. Eén van de punten, die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersinvloeden. Hierbij vormt overmatige warmte op dit moment, mogelijk als gevolg van klimaatwijzigingen, veel vaker een probleem dan ernstige kou.

Het protocol is opgesteld in navolging van een dergelijk protocol voor mensen dat in 2007 op verzoek van het Ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgesteld.

Veetransport

In de regels omtrent veetransporten is de positie van het paard niet altijd helemaal duidelijk, aldus de Sectorraad. Doorgaans worden de transporten van slachtpaarden wel als ‘veetransport’ gezien, maar het transport van sportpaarden niet.

Extreme koude is in het protocol voor paarden ook meegenomen, omdat er iedere winter vragen komen over paarden en pony’s die in de sneeuw buiten staan.

Het protocol extreme weersomstandigheden vind je hier.

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 52)

Reacties