Schreijer-Pierik: ‘Geen nieuwe EU-regels voor paardenhouder’

Schreijer-Pierik: ‘Geen nieuwe EU-regels voor paardenhouder’

0 438
Stal met luik
Hoe houd jij je paard?

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wil een stokje steken voor de invoering van een reeks nieuwe Europese regels voor paardenhouders. De Britse Julie Girling, lid van de fractie voor Conservatieven en Hervormers, pleit in een initiatiefrapport voor meer inspecties en richtlijnen op het gebied van dierenwelzijn.

Bureacratie

‘De focus moet liggen op betere naleving van de bestaande regels en niet op de invoering van nieuwe voorschriften,’ vindt Schreijer-Pierik die lid is van de grootste fractie in het Europees Parlement (EVP-fractie). Ze stelt dat de toenemende bureaucratie een gevaar vormt voor de sector. ‘Prachtige paardensportevenementen zoals de Military Boekelo – Enschede mogen niet door een overdaad aan regeltjes ten onder gaan.’

Verantwoordelijke fokkerij

Girling roept de Europese Commissie in haar rapport onder meer op om paardenhouders beter voor te lichten over de dierenwelzijnsregels. Ook pleit ze voor de invoering van richtlijnen voor paardenfokkers waarin onder andere de voordelen van sterilisatie van paardachtigen worden aangekaart en waarin voorschriften over verantwoordelijke fokkerij zijn opgenomen.

Stamboeken

‘Voorlichting geven over dierenwelzijn aan fokkers en paardenverenigingen is niet de taak van Europa. De lidstaten en zeker ook de stamboomboeken en fokkerijorganisaties zouden hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen,’ reageert Schreijer-Pierik. ‘Zij zouden moeten voorzien in een vorm van onderwijs om de bestaande voorschriften binnen de sector te verspreiden,’ vervolgt ze.

Transporteurs

Schreijer-Pierik wijst er op dat Girling meer oog zou moeten hebben voor handhaving van de bestaande regels voor paardentransporten. ‘Hoewel veel transporteurs zich keurig aan de regels houden, worden er ook nog steeds trailers aangetroffen met gaten in de vloer. Dergelijke zaken kunnen door betere handhaving worden aangepakt.’ Ook hekelt de Twentse politica de verschillende voorwaarden die de EU-lidstaten stellen aan bestuurders van paardentransporten.

Meer ruimte

De kritiek van Schreijer-Pierik op de regelgeving in de paardensector is niet onterecht. Zo moest het Springpaarden Fonds Nederland (SFN) onlangs worden stopgezet naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving. Het fonds zorgde er voor dat toppaarden zoals Zenith van Jeroen Dubbeldam niet direct aan het buitenland werden verkocht. Vanwege het belang van fondsen voor de paardensport, wil Schreijer-Pierik dat er meer ruimte komt voor dergelijke initiatieven.

Wijzigingsvoorstellen

Volgende week zal het rapport van Girling worden besproken in de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. Schreijer-Pierik laat weten de debatten nauwlettend te zullen volgen om half oktober de nodige wijzigingsvoorstellen in te dienen.

Bron: Persbericht / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties