Samenvatting governance-rapport KFPS openbaar gemaakt

Samenvatting governance-rapport KFPS openbaar gemaakt

hengstenkeuring friese hengsten
Friese Hengstenkeuring 2017

Het KFPS heeft een samenvatting van het onafhankelijke onderzoek naar de governance in de vereniging gepubliceerd. Dit is tot stand gekomen door de onrust die ontstond na de goedkeuring van de hengst Boet 516.

Boet 516

In het verleden zijn er incidenten voorgevallen die hebben geleid tot commotie binnen de vereniging. Deze incidenten hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld als een tijdbom onder de vereniging. De goedkeuring van hengst Boet 516, in het najaar van 2019, was de druppel die de emmer deed overlopen.

23 december 2019, ruim vijf weken na de goedkeuring van deze hengst, is door de publicatie van de hengstenrapportage van Boet 516 bekend geworden dat de hengst cornage heeft. De cornage is in de hengstenrapportage omschreven als ‘net niet acceptabel’. Het valt daarmee in de laagste klasse waarin cornage door deskundigen wordt ingedeeld: klasse 4. De classificatie van de cornage als ‘net niet acceptabel’ was tot het moment van goedkeuring alleen bekend bij een heel klein groepje mensen en is niet gemeld totdat de goedkeuring van Boet 516 een voldongen feit was. Dit leidde tot veel onrust, onbegrip en discussies.

Bevoegdheid

“Door middel van het onderzoek geconcludeerd men dat de hengstenkeuringsjury, de ledenraad en het bestuur zich aan de voor hen geldende regels hebben gehouden. “Aangezien de hengstenkeuringsjury de reglementen heeft gevolgd en een reglementair expliciet geformuleerde autonomie bezit, had ze de bevoegdheid om Boet 516 definitief goed te keuren”, is in het volledige rapport te lezen.

Lees hier de volledige samenvatting van het onderzoek

 

Bron: Phryso

Reacties