Rechtszaken Platinum Stables (voorlopig?) ten einde

Rechtszaken Platinum Stables (voorlopig?) ten einde

0 2708
Toga
Foto: Shutterstock

Met de nieuwste uitspraak van de kantonrechter in Breda lijkt er een voorlopig einde gekomen aan de rechtszaken die Platinum Stables sinds jaar en dag bezighouden, tenzij eigenaar Titan Wilaras nog in hoger beroep gaat. Volgens de rechter heeft de Singaporese zakenman met zijn stal in Riel een (mede)woonplaats in Nederland en had daarom binnen vier weken kunnen reageren op het verstekvonnis dat in december 2015 werd uitgesproken in het voordeel van zijn toenmalige accountant Joore.

Wilaras niet aanwezig

In december 2015 was Titan Wilaras noch zijn toenmalige advocaat bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak aanwezig en zodoende werd Wilaras bij verstek veroordeeld tot het betalen van bijna 15.000,- aan zijn voormalig accountant Joore NV. Tussen de Singaporese zakenman en het accountantskantoor was een geschil ontstaan over niet-teruggevorderde BTW-bedragen uit Duitsland.

Wilaras weigerde te betalen en ging tegen deze verstekveroordeling in beroep. Maar ondertussen had accountant Joore al conservatoir beslag laten leggen op een deel van het onroerend goed en een bankrekening. Toen Joore dreigde een bijgebouw per executieveiling te verkopen spande Platinum Stables een kort geding aan.

Op het allerlaatste moment maakte Wilaras toch nog de verschuldigde 15.000,- over, waardoor de executieveiling van de baan was.

Te laat verzet

Nu, in maart 2017, is de eis in reconventie –de tegenaanklacht van Wilaras tegen Joore– door de kantonrechter behandeld. Maar tot een inhoudelijke behandeling is het niet gekomen. De advocaat van Wilaras, Mr Roger Baltes heeft naar het oordeel van de rechter de termijn waarin verzet kon worden gedaan overschreden en dus verklaarde hij het beroep van Wilaras niet-ontvankelijk.

De kantonrechter is van mening dat Wilaras op z’n minst mede-woonachtig is in Nederland en dus binnen vier weken verzet had moeten aantekenen en niet binnen acht weken, zoals dat voor personen woonachtig in het buitenland geldt.

Wilaras’ advocaat Mr Roger Baltes reageert tegenover Hoefslag dat zijn cliënt nog in overweging is om tegen het oordeel van de rechter in hoger beroep te gaan.

‘Kwestie Platinum ten einde’

Voor Joore’s advocaat Mr Pieter Jansen van Snijders Advocaten is de kwestie Platinum Stables nu ten einde. ‘We hebben drie keer op rij een rechtszaak tegen Platinum Stables gewonnen. Dus ook de rechter is van mening dat onze cliënt in zijn recht staat’, reageert hij.

Volgens Jansen zijn nog steeds niet alle betalingen aan andere schuldeisers van Platinum Stables voldaan. ‘Maar als die mensen besluiten om verder geen gerechtelijke stappen te ondernemen is het voor ons ook klaar.’

Verwijderd artikel Horses

In oktober vorig jaar meldde Snijders Advocaten nogmaals namens een cliënt een faillissementsaanvraag voor Platinum Stables te hebben ingediend. Horses.nl berichtte hier uitvoerig over onder de kop ‘Familiekwestie leidt tot faillissementsaanvraag Platinum’, maar het betreffende artikel is ondertussen van de site verdwenen.

Het bericht blijkt onder druk van Mr Jansen van de site verwijderd te zijn. ‘Het artikel klopte niet en was schadelijk voor onze cliënt. De redactie weigerde het aan te passen en in plaats van met gerechtelijke stappen geconfronteerd te worden heeft ze besloten het te verwijderen.’

De faillissementsaanvraag werd door Snijders Advocaten begin november ingetrokken.

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan

Reacties