Rechtszaak couperen: Dierenwelzijn versus Europese wetgeving

Rechtszaak couperen: Dierenwelzijn versus Europese wetgeving

Waar zal de rechter in zijn oordeel het zwaartepunt gaan leggen; het strict naleven van de wet- en regelgeving, of het dierenwelzijn? In het Haagse Paleis van Justitie werd donderdagmiddag de bezwaarprocedure van de KVTH tegen het Ministerie van Economische Zaken behandeld. 

‘Couperen is gewoon verboden’

De KVTH is van mening dat het Ministerie van Economische Zaken (EZ) zich met haar uitgedeelde lasten onder dwangsom de Europese wet overtreed. Het Ministerie vindt dat de KVTH met haar tentoonstellingen het dierenwelzijn schaadt en de Nederlandse wet overtreedt.

‘Het couperen van paarden is in Nederland gewoon verboden’, zo luidt de mening van EZ. ‘En zolang de KVTH gecoupeerde paarden op de keuringen toestaat en deze in de prijzen kunnen vallen stimuleert het stamboek het couperen van paarden.’

Neuzen de andere kant op

Het couperen wordt gedaan omdat mensen het mooi vinden en nauwelijks uit veterinair oogpunt, aldus EZ. De KVTH is het in dit opzicht nog eens met EZ en geeft aan dat zij het couperen probeert te ontmoedigen. Maar ‘binnen de vereniging staan niet alle neuzen in dezelfde richting’ en dus duurt het lang voordat het couperen van trekpaarden volledig is verdwenen, zegt het stamboek.

‘Een aantal leden van de vereniging vindt het gewoon mooier om een paard gecoupeerd te hebben, maar dit worden er steeds minder’, weet het stamboek. ‘Maar het is een misvatting dat gecoupeerde paarden een streepje voor hebben op de keuring. Er worden in verhouding net zoveel paarden met als zonder staart uitgeroepen tot kampioen. Dus een keuring is geen stimulans om toch tot couperen over te gaan.’

Daarnaast, aldus de KVTH, kan het stamboek gecoupeerde paarden niet uit de keuringsbaan weigeren, want dat zou in strijd zijn met een eerdere uitspraak van het CBb uit 2002. Daarin wordt gesteld dat er in de Europese Unie vrij verkeer van diensten en goederen is en dat het welzijn van een gecoupeerd dier niet meer in het geding is omdat de coupeerhandeling al heeft plaatsgevonden.

Ander invulling ‘dierenwelzijn’

De KVTH en EZ hanteren duidelijk een ander begrip over het dierenwelzijn. Het couperen van een paard valt onder verminking, aldus de Staatssecretaris.

‘Het gaat gepaard met pijn en daarnaast is er sprake van napijn en wondheling.’ En omdat het paard zijn staart mist om de insecten te verjagen gaat het rondjes lopen om de diertjes te verjagen, meldt een wetenschappelijk onderzoek dat EZ in haar pleidooi aanhaalt.

De KVTH heeft daar een andere mening over. ’De KVTH is van oordeel dat de staart van een trekpaard niet de functies heeft die de staatssecretaris daaraan geeft, maar in het functioneren en met name uit het oogpunt van hygiene eerder tot last is.’

‘Een trekpaard gebruikt zijn staart niet om insecten te verjagen en zodoende heeft de staart van een trekpaard geen functie. En ook het couperen van de staart valt niet onder het schenden van het dierenwelzijn’ zo pleit het stamboek. ‘De handeling is eenmalig en pijnloos omdat het onder verdoving door een dierenarts gebeurt.’

Juridisch niet tegen te houden

Daarnaast, meent de KVTH ontbreekt het EZ aan gronden om nu ineens zo streng te gaan handhaven. Al sinds het ingaan van het coupeerverbod heeft de KVTH nauw contact met Economische Zaken en deze bevestigde keer op keer aan het stamboek dat ‘couperen niet wenselijk was, maar dat het tegenhouden op juridische gronden niet mogelijk was.’

‘En juridisch is er in die tijd niets veranderd waardoor EZ ineens wel zou kunnen gaan handhaven’ aldus de KVTH.

Die juridische verandering is er volgens EZ wél. In 2013 is de Wet Dieren in werking gegaan en daar staat duidelijk de intrinsieke waarde van het dier genoemd.  Maar volgens de KVTH verandert de Wet Dieren niets aan de ontstane situatie: ‘Deze wet moet gezien worden als een paraplu-wet waaronder al eerdere genomen wetsbesluiten vallen en niet als een nieuwe wet met nieuwe standpunten.’

Folkloristische vereniging

De KVTH maakt zich zorgen over de gevolgen voor het stamboek als het College met de argumenten van Economische Zaken meegaat. ‘Indien het College beslist dat alle gecoupeerde paarden geweerd moeten worden van tentoonstellingen gaat het stamboek ter ziele. Dan raakt de populatie onder een kritieke grens en is er geen sprake meer van een stamboek maar van een folkloristische vereniging’, zegt ze.

Daarom komt het stamboek met een middelende oplossing voor de rechter. Of het eventuele verbod op het tentoonstellen van gecoupeerde paarden dan pas zou kunnen gelden voor paarden geboren ná 1 januari 2017. ‘Zeker gelet op het handelen en gedogen van EZ in het verleden’, suggereert de KVTH.

Kerstcadeau

Maar EZ voelt daar niets voor. ‘Dan komt er tussen de uitspraak en 1 januari een run naar Frankrijk om nog snel wat paarden te couperen. ‘Als een soort kerstcadeau’. Daar is het welzijn van het paard alsnog niet bij gebaat.’

Het College van Beroep voor bedrijfsleven doet 23 december uitspraak.

Foto: Digishots

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke bevestiging van de auteur niet toegestaan

Reacties