Politiek in actie voor behoud drafsport in Groningen

Politiek in actie voor behoud drafsport in Groningen

draver drafsport KHRV
Archieffoto

Zes politieke partijen hebben maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W in Groningen. Deze partijen zetten zich in om de drafsport in Groningen te houden. Nu er andere plannen zijn voor de drafbaan, zou de drafsport daar verdwijnen.

Drafsport kan in Stadspark

VVD, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, Student en Stad en PVV vinden dat de drafsport prima kan samengaan met de op 17 februari door het college gepresenteerde plannen voor de drafbaan en het gehele Stadspark. “Een waardig en mooi onderhouden Volkspark, waar voor iedereen activiteiten zijn en voor iedereen vertier is. Iets wat mooi past binnen de nalatenschap van Jan Evert Scholten, die het oudere deel van het park ooit aan onze gemeente heeft geschonken” aldus de zes partijen.

Vragen

Volgens de betrokken wethouders is er op de drafbaan naast grootschalige (pop)evenementen ruimte voor kleinschalige activiteiten zoals sport, theater en een openlucht bioscoop. De de zes partijen stelden maandag vragen aan het college van B&W met als doel om de drafsport in het Stadspark te houden. Na 98 jaar meent het college dat er geen plek meer is voor deze tak van sport. Op 9 september 2020 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met opzegging van het huurcontract  met de drafsportvereniging.

Onderbouwd onderzoek

De politieke vragen richten zich met name op de beschikbaarheid van objectief en onderbouwd onderzoek als het gaat om het door het college noodzakelijk geachte verwijderen van de sintelbaan en de daarmee gemoeide kosten.  Anderzijds wordt om een toelichting gevraagd op de jaarlijks verwachte kosten voor het in stand houden van de draverijen en de daaraan verbonden onderhoudskosten van diezelfde sintelbaan. Men wil inzicht in deze zaken, zodat bij de raadsbehandeling van de nieuwe herijking Stadsparkvisie eind mei op een gedegen manier kan worden gesproken over toekomstige gebruik voor draverijen van de Drafbaan.

Bron: Persbericht

Reacties