Plezier in de sport belangrijkste drijfveer voor juryleden

Plezier in de sport belangrijkste drijfveer voor juryleden

plezier in de sport
© DigiShots

Bij alle sporten is ‘het plezier in de sport’ (79%) de belangrijkste drijfveer om actief te zijn als scheidsrechter/jurylid, maar bij de KNHS-juryleden ‘scoort’ deze reden extreem hoog (89%). Dat blijkt uit de ‘tevredenheidsmeting officials 2017’ van NOC*NSF.

Vanaf 2009 doet de KNHS mee aan de ‘arbitragemonitor’. In dit onderzoek wordt elke twee jaar de tevredenheid gemeten onder juryleden en overige officials binnen 17 sportbonden. Dit jaar hebben 893 KNHS-officials meegedaan aan het onderzoek.

De meting wordt gedaan aan de hand van verschillende deelthema’s: motivatie, begeleiding en opleiding, faciliteiten en randvoorwaarden, beoordeling, informatievoorziening, klimaat en imago en veiliger sportklimaat.

De motivaties ‘iets terug doen voor de sport/ vereniging’ (46%), het betrokken blijven bij de sport (22%) spelen bij de hippische bond een grotere rol dan bij de meeste andere bonden.

Nog een paar uitkomsten van het onderzoek:

– 65% van de KNHS-juryleden is vrouw, vs. 23% (alle bonden)
– De gemiddelde leeftijd is 53 jaar, vs. 50 jaar (alle bonden),
– Gemiddeld hebben KNHS-officials 19 jaar ervaring, vs. 18 jaar (alle bonden)
– KNHS-juryleden zijn nog relatief vaak actief als sporter (52%, vs. 38%/alle bonden) en als trainer of coach (59%, vs. 38%/alle bonden).

Klik hier voor het volledige onderzoek.

Bron: KNHS

Foto: DigiShots 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 41)

Reacties