Opnieuw toename wedstrijdmenners

Opnieuw toename wedstrijdmenners

Uit de KNHS jaarcijfers blijkt dat in Nederland de wedstrijdmensport in de lift zit. En dat al vier jaar. In 2013 waren 1659 mensen (zogenoemde unieke personen) bij de KNHS als wedstrijdmenner geregistreerd. In 2014 waren dat er 1713. Dat zijn er dus 54 meer.

In 2011 stonden er bij de KNHS 1611 wedstrijdmenners geregistreerd. Tussen 2011 en 2014 is een gestage groei geconstateerd. In 2012 werden 23 meer wedstrijdmenners geteld, in 2013 25 meer. Het aantal toegenomen wedstrijdmenners is dus in het jaar 2014 ten opzichte van het jaar ervoor meer dan verdubbeld. Dat is opmerkelijk omdat andere paardensportdisciplines en ook de Nederlandse stamboeken een afname van zowel de competitieve paardensport alsook de fokkerij constateerden.

Districten

Grootste mendistrict met 650 wedstrijdmenners is Mendistrict Oost. Zij kreeg in 2014 dertien KNHS-geregistreerde menners erbij. Mendistrict West maakte de afgelopen twee jaar de grootste groei door: van 408 naar 429 wedstrijdmenners. Dat zijn er dus 21 meer. Daarna volgt Mendistrict Zuid met negentien wedstrijdmenners (252 in 2013, 271 in 2014). Alleen Mendistrict Noord kende een afname: van 366 (2013) naar 363 (2014) wedstrijdmenners.

Recreatie

Het aantal wedstrijdmenners in Nederland is echter maar een fractie van het aantal menners dat recreatief een aanspanning rijdt. Eind 2014 stonden bij de SRR 21.288 actieve menners geregistreerd. De SRR noemt een menner ‘actief’ als hij of zij het SRR-lidmaatschap verlengt. Aan dat lidmaatschap is een aansprakelijkheidsverzekering verbonden. Van menners die het nog de moeite waard vinden om het SRR-lidmaatschap te verlengen, mag je aannemen dat ze dat doen om verantwoord met hun aanspanning de openbare weg op te kunnen gaan. Het aantal nieuw geregistreerde menbewijzen kende in 2013 een dal. Toen waren het er 520, het jaar ervoor nog 766. Maar de SRR constateerde in 2014 weer herstel want aan zeshonderd mensen werd een menbewijs uitgereikt.

Vingertoets

Bovenstaande cijfers geven hooguit een indicatie over het totale aantal menners in Nederland omdat deze mensen zich bij de KNHS of SRR hebben laten registreren. Er blijft altijd een groep menners over die bij geen enkele overkoepelende paardensportorganisatie is aangesloten en dus niet in de statistieken kan worden opgenomen.

Mensport

Foto: Remco Veurink

Vergelijkbare artikelen

Reacties