Nieuw digitaal jureringssysteem voor mensport

Nieuw digitaal jureringssysteem voor mensport

mennen, vierspannen, nk mennen, tweespan, vierspan, aangespannen (ad aarts)
Foto: Remco Veurink

Op dinsdagavond 22 maart hebben de juryleden aangespannen sport een nieuw digitaal jureringssysteem getest. Via een tablet kunnen zij hun rangschikking kenbaar maken. Omdat de jury de ogen gericht moet houden op de prestaties van de combinaties krijgt elk jurylid (drie in totaal) een ‘schrijver’. Deze schrijver tikt eerst op het wagennummer van de deelnemer en vervolgens op de plaats waar het jurylid de deelnemer plaatst.

De wagennummers worden vooraf op het secretariaat in de centrale computer gezet. Het is dus belangrijk dat deelnemers het juiste wagennummer doorgeven. De speaker heeft een eigen tablet en kan daarmee de beoordeling van de drie juryleden zien. De twee beste scores van een combinatie worden geteld en zo is binnen enkele seconden de juiste ranking bekend, die de speaker kan delen en/of op een groot scherm getoond kan worden. Het nieuwe systeem blijkt sneller te werken dan het oude systeem, mits de juryleden hun keuzes voldoende snel maken.

Het nieuwe jureringssysteem is bedacht door het forum aangespannen sport in samenwerking met Koopmans Geluid uit Elim en MHwebdevelopment.nl uit Raalte. Rijders in de aangespannen sport wilden meer transparantie en inzicht in het jureren. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk de individuele beoordelingen van de juryleden te bekijken en vast te leggen. Tijdens de pilot op deze speciaal daarvoor gereserveerde avond bleken er nog wel enkele ‘kinderziektes’ te zijn, die gelukkig niet onoverkomelijk waren. Zo kwam er een rijder binnen met een ander wagennummer dan opgegeven, een combinatie werd de baan uit gestuurd met een ‘bemerking’ en de noodzakelijk WiFi-verbinding viel een keer uit. Gelukkig is een testavond bedoeld om dit soort scenario’s op te vangen. De juryleden zelf waren positief en hadden nog wat opmerkingen en suggesties. Een aantal wensen kan wellicht in een volgende fase worden meegenomen.

In het forum is afgesproken dat het nieuwe systeem in 2016 gebruikt wordt op elf nationale concoursen, te beginnen in Bennekom op 5 mei 2016. Concoursorganisaties hoeven tijdens deze pilot geen extra kosten te maken. Het enige wat geregeld moet worden is dat er drie vrijwilligers zijn die de tablets bedienen en voorkeur weten hoe een aangespannen rubriek verloopt. Na elk concours wordt een evaluatie gemaakt, aan het eind van het seizoen volgt een aanbeveling.

Foto: Remco Veurink
Bron: KNHS

Reacties