Jacob Melissen: tijd voor verandering

Jacob Melissen: tijd voor verandering

Verandering
Unrecognizable businessman making a speech in front of audience at conference hall.

Bijna alle organisaties die we in hippisch Nederland kennen hebben een verenigingsstructuur. Dat werkt (met haken en ogen) best wel redelijk.  Maar is dat goed genoeg, of is het tijd voor verandering?

 

Draagvlak creëren

De leden van een vereniging voelen zich betrokken bij de club waar ze contributie aan betalen en willen zich daar als vrijwilliger ook heel vaak voor inzetten. De leden hebben inspraak en afgevaardigden van de leden praten mee over het te voeren beleid en denken mee over de toekomstige koers. Ledenraden en fokkerijraden zijn de plaatsen waar deze discussies plaatsvinden. Nadeel daarvan is dat als beslissingen genomen moeten worden langdurige discussies gevoerd moeten worden om draagvlak te creëren.

Discussie vertroebeld

Stel dat de KNHS een bedrijf zou zijn geweest, dan zou het management van dat bedrijf het starten van het Nationaal Hippisch Centrum als een renderende onderneming hebben gezien. Zou de BV KWPN het starten van het KWPN-Centrum als een winstgevende onderneming hebben gezien. En zou binnen de BV KFPS de goedkeuring van de aan cornage lijdende Boet 516 gemakkelijk geaccepteerd zijn als deze beslissing was genomen door professionele genetische experts. Nu wordt deze discussie vertroebeld door emoties binnen de fokkerij en ledenraad, die soms meer met hun onderbuik lijken te reageren dan dat de reacties gebaseerd zijn op feiten. En hoe gemakkelijk zou het inteeltpercentage binnen de tuigpaardfokkerij terug kunnen worden gedrongen als genetische experts zouden zeggen: “Zo gaan we het doen en niet anders”.

Onstuimige groei

Binnen de wereld van stamboeken zien we een onstuimige groei van Studbook Zangersheide. De oorzaak daarvan is mede de Europa-brede aanpak, ondersteund door een uitgekiende commerciële visie, waarin een paar zaken centraal staan:
= Het uitsluitend en alleen selecteren op die eigenschappen die voor een springpaard van belang zijn.
= Het organiseren van veilingen waar de fokkers hun producten kunnen aanbieden en het organiseren van wedstrijden waar de uitgangspunten van het beleid samenkomen. Studbook Zangersheide lijkt misschien wel een vereniging, maar is dat niet. Het is een commerciële organisatie, die de commerciële belangen van de mensen die bij hen paarden registreren met stip op de eerste plaats zetten. Een wijziging van beleid wordt bij Studbook Zangersheide in een split second genomen en hoeft geen jarenlang traject te doorlopen binnen een verenigingsstructuur.

Grootmacht

Nederland mag zich er graag op voorstaan een gidsland te zijn. Ik kan mij de tijd nog herinneren dat er naast de vele boeren die voor hun koeien een stier in de weide hadden lopen er ook verspreid over Nederland tientallen K.I.-verenigingen werkzaam waren. De ontwikkelingen in de veehouderij werden gestuurd door rationele ontwikkelingen, waardoor schaalvergroting noodzakelijk werd, met als resultaat nu een grootmacht als CR Delta, die ver over de landsgrenzen actief is. Met als resultaat dat Nederland nu mondiaal gezien top presterende koeien en sperma levert dat over de gehele wereld wordt geëxporteerd.

Rol FEI

Door de WBFSH wordt alle informatie over paarden gedeeld met de FEI. Het zou mij dan ook niet verbazen als de FEI over niet al te lange tijd zelf ook begint via de Nationale federaties om paarden te gaan registreren. Ze hebben nu al van heel veel paarden in hun database de pedigree in drie generaties. Dus het veulen eenmaal registeren bij de FEI en je hebt ook het FEI paspoort, wat voor de fokker een besparing op kan leveren en later voor de ruiter of menner. Daarmee worden stamboeken in één klap overbodige instellingen en nemen de nationale bonden voor identiteitscontrole middels afname van DNA die taak over.

Klein denken

De hippische wereld in Nederland moet professionaliseren en ophouden klein te denken. Ik zou er dan ook voor willen pleiten dat alle stamboeken in Nederland samen met de KNHS een bedrijf gaan starten dat begint om de uitgifte van het paardenpaspoort centraal te regelen. De ledenadministratie zou vanuit één punt moeten worden gevoerd. De fokker moet op wetenschappelijke basis geïnformeerd worden welke partnerkeuze hij bij zijn specifieke merrie moet maken. De sporter moet een pakket aangeboden krijgen dat bij het ambitie niveau van de combinatie past.

Maatwerk

Kortom, er moet één loket komen voor de gehele Nederlandse paardenfokkerij en sportwereld. Waarbij het uitgangspunt steeds weer is: maatwerk. Niet alleen gericht op de mens of op het paard, maar op de combinatie. Doel daarbij dient te zijn dat de uitkomst een beter paard is, of een betere ruiter dan wel een betere combinatie. Daarvoor moeten vrijwillige bestuurders plaatsmaken voor professionele managers, wiens eerste taak het is om tegen zo laag mogelijke kosten zo breed mogelijk dienstverlenend en resultaat gericht werkzaam te zijn. Zo’n organisatie kan de concurrentie aan en kan op draagvlak rekenen van hen die van deze organisatie diensten afnemen.

Nieuwe kansen

Het Covid-19 virus gaat er voor zorgen dat niets meer zal worden als het ooit is geweest. Dat zal angstige bestuurders de stuipen op het lijf jagen. Moedige bestuurders zien echter nieuwe kansen en mogelijkheden. Ik hoop dat er moedige bestuurder op gaan staan om de BV Nederland Paardenland tussen nu en twee jaar klaar te stomen voor een professioneel geleide toekomst.

Verandering

De V.O.C. was de eerste Nederlandse multinational. Haar structuur zou binnen de multinationals van nu niet meer werken. Het is daarom nu tijd voor verandering!

Tekst: Jacob Melissen

Foto: Istockphoto.com

Reacties