Endurance: Einde aan ‘spookraces’ en andere wandaden?

Endurance: Einde aan ‘spookraces’ en andere wandaden?

Endurance-VAE

Begin dit jaar werden fouten ontdekt in de uitslagen van endurance races in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE): grote delen van wedstrijduitslagen bleken te zijn gekopieerd zodat het leek alsof paarden zich gekwalificeerd hadden voor een hoger niveau. Dat was de druppel voor de FEI. Ruiters uit de VAE mochten niet meer deelnemen aan internationale wedstrijden. Spookraces waren slechts een van de ‘wandaden’ waar de FEI moeite mee had; erger waren het niet in acht nemen van de welzijnsregels voor (endurance)paarden -de foto’s van paarden die met gebroken benen in de woestijn worden achtergelaten staan een ieder helder op het netvlies- en het negeren van internationale regels.

Klokkenluider van het spookrace-verhaal was de Britse journalist Pippa Cuckson, bijgestaan door ervaren enduranceruiters. Zij onthulden zo’n twaalf VAE-races met uitslagen waar mee geknoeid was. Tijdens de in juli beëindigde onderzoeken door de onderzoekscommissie van de FEI, de ECIU, zouden er nog een paar ontdekt zijn, waarmee het totaal aan spookraces op vijftien komt. Vanwege het blootleggen van fouten in de database blijkt een aantal paarden zich niet te hebben gekwalificeerd voor races waaraan ze later hebben meegedaan. Deze paarden worden nu alsnog buitengesloten; ze zijn ‘ineligible’, hun kwalificatieresultaat is verwijderd.

Dertig paarden geëlimineerd

Het gaat om dertig paarden, een vijfde deel van het aantal gestarte paarden aan de President’s Cup. De meeste worden getraind door dertien stallen, waaronder die van de families Maktoum en Nayhan, grote namen in de endurance sport in het Midden Oosten. Onder andere de nummer twee, Kalifa, gereden door Suhail Al Ghailani, en Hadeer, het paard van wereldkampioen Sjeik Hamdan, hadden een niet-terechte startplaats. Ook Embrujo AG, het paard dat op de social media een storm aan reacties ontlokte vanwege zijn foto, waarop hij te zien was met duct-tape oogkleppen en oordoppen, zou niet hebben mogen meelopen.

De nationale federatie van de VAE (FEE) verleende overigens haar volle medewerking aan het onderzoek en dat zal meegespeeld hebben in het eind juli genomen besluit van de FEI dat de schorsing van de VAE voorlopig opgeheven wordt. Het land blijft echter ‘onder toezicht’ en de FEI kan op elk moment besluiten om de WEG 2016, die in Dubai zullen worden gehouden, elders te laten plaatsvinden als de VAE zich niet aan de overeenkomst met de FEI houdt. Die overeenkomst heeft met name betrekking op het in acht nemen van regels op het gebied van paardenwelzijn, zoals rustperiodes, dopingverbod, FEI-schorsing = FEE-schorsing, training van ruiters, trainer, grooms, nationale officials en veterinairen, toezicht op post mortems van paarden die tijdens een wedstrijd overlijden, nationale wedstrijden worden gereden met FEI-regelgeving. Daarnaast moet de FEE een onderzoeksrapport leveren naar aanleiding van dode of gewonde paarden in woestijnraces. Trainer en ruiter dienen daaraan hun volledige medewerking te verlenen.

De nationale federatie moet maandelijks verslag doen van de stappen die zij genomen heeft om ervoor te zorgen dat de FEI-regels en aanbevelingen nageleefd worden.

Horsetalk/Hoefslag

Foto: Lotty van Hulst/Sanoma

Reacties