Ophef over paspoortcontrole Utrechts Kampioenschap: “Deze situatie kent alleen maar verliezers”

Ophef over paspoortcontrole Utrechts Kampioenschap: “Deze situatie kent alleen maar verliezers”

0 14833

Afgelopen weekend ontstond er ophef op de KNHS Regiokampioenschappen in de regio Utrecht. De regio hanteerde een vooraf aangekondigde 100%-paspoortcontrole, alle deelnemende combinaties moesten hun paspoort laten controleren. In totaal werden 217 deelnemers gecontroleerd en werden er drie uitgesloten vanwege het niet tonen van het paspoort. Twee daarvan beweren hun paspoort wel te hebben laten zien. Zowel de uitgesloten deelnemers als de KNHS reageren nu op dit voorval.

Rentree

Anniek van Schaik kwam met haar Ebony aan de start op het kampioenschap. “Zaterdag nam ik deel aan de selectiewedstrijd voor het regiokampioenschap. Het was voor ons een bijzondere wedstrijd, gezien we een wedstrijdstop van zeven maanden hadden gehad en dit ons rentree zou zijn. Redelijk verwachtingsloos kwamen we aan de start en reed ik met mijn paard twee stabiele proeven. Ik was dan ook blij verbaasd toen ik mijn naam bovenaan de uitslagen zag prijken met scores van 72,16% en 67%. Niet alleen door naar het kampioenschap zelf wat de volgende dag werd gehouden, maar zelfs met een overwinning!”

Prijsuitreiking

“Ruim op tijd kwam ik in tenue bij de prijsuitreiking aan, mij van geen kwaad bewust wat me daar te wachten stond. Ik wachtte op mijn naam om het podium te betreden en ik werd niet opgeroepen. Veel vreemde blikken mijn kant op, rode beschaamde wangen. Wat is hier aan de hand? Bij de rekenkamer, voor het oog van al het publiek, kwam het verlossende antwoord: ‘Gediskwalificeerd. Je hebt je paspoort niet laten zien.’ Mijn antwoord was direct: ‘Dit moet een vergissing zijn! We zijn langs de I&R controle geweest. Ik kan u nu direct het paspoort opnieuw tonen. De chip is ook gecontroleerd!’”

“Een andere deelneemster uit mijn klasse wierp zich direct op als getuige, zij zag ons gecontroleerd worden bij de I&R. Het mocht niet baten dat zelfs deze ‘concurrent’ voor ons wilde pleiten. Geen vinkje op het papier betekent geen paspoort.  Einde verhaal, werd ons medegedeeld door de federatievertegenwoordiger. Op dat moment meldde zich een tweede deelneemster met eenzelfde probleem, maar ook zij werd op dezelfde starre manier van het terrein gewezen.”

Empathie

“Wat ik jammer vind is dat er vanuit de KNHS nauwelijks empathie werd getoond. Over de gehele ochtend genomen waren er ‘maar’ drie mensen op deze wijze gediskwalificeerd. Dat lijken er mij drie te veel. Ook zou er extra lang op ons paspoort gewacht zijn, wat ik uiteraard waardeer. Maar als je op het terrein rondloopt met de gedachte dat de controle gewoon is uitgevoerd, heb je niets aan die extra tijd. Ik begrijp heel goed dat de medewerkers gebonden zijn aan regels, maar hoe er werd gecommuniceerd had absoluut anders gekund en verdiende geen schoonheidsprijs. ‘De I&R controle is je eigen verantwoordelijkheid en wij maken geen fouten’, was de boodschap.”

“Het was er hectisch, warm en soms onoverzichtelijk waardoor er wat over het hoofd gezien kan worden. Dit is niet erg, dit kan gebeuren en is ook niet het verwijt. Het is alleen erg jammer dat wanneer er zoiets voorvalt op een dergelijk belangrijke selectiewedstrijd, de bond blijkbaar niet in oplossingen denkt vanuit een sportgeest. Met niet kloppende vaccinaties mag je tegenwoordig eenmalig starten onder het mom van een ‘administratieve fout’ maar in een situatie zoals deze kun je je spullen inpakken en linea recta naar huis. Dat vind ik niet in verhouding staan.”

Teleurgesteld

Van Schaik is inmiddels benaderd door een medewerker van de KNHS om haar kant van het verhaal aan te horen “Wat ik jammer vind is dat geen enkele van de betrokken medewerkers of officials mij direct na afloop heeft benaderd. Doordat ik mij bij de KNHS erg ongehoord en onbegrepen voelde, blijf je als deelnemer teleurgesteld, verdrietig, boos en verslagen achter. Je ziet de berichten van andere deelnemers op Facebook verschijnen over de zondag; terwijl je zelf verplicht én onnodig thuis op de bank zit.”

“Deze situatie kent alleen maar verliezers: medewerkers en vrijwilligers die zich in de brandende zon inzetten voor een mooi concours die plots in een vervelende situatie belanden, maar ook ruiters die trainen naar een dergelijk belangrijke wedstrijd en hun prestatie én kans op een ticket voor de Hippiade als sneeuw voor de zon zien verdwijnen door een administratieve fout die voorkomen had kunnen worden.”

Leuk en toegankelijk

Uiteindelijk heeft de amazone besloten een klacht in te dienen. “Niet omdat ik mijn ‘gelijk’ wil halen, maar omdat ik hoop dat de KNHS lering uit deze casus trekt. Er zijn genoeg ideeën. Roep de deelnemers even om voor een laatste kans om de papieren te tonen, haal ze apart voor de prijsuitreiking zodat ze niet en plein public ‘afgaan’ met een diskwalificatie, of implementeer een protocol wat lijkt op die van een niet kloppende vaccinatie. Laten we samen de sport leuk en toegankelijk houden voor de deelnemers én vrijwilligers.”

Pech

“Wat de KNHS ook besluit, het zal voor mij helaas geen verandering betekenen. Het kampioenschap is voorbij. Een felbegeerde plek voor de Hippiade kan ik op mijn buik schrijven. Vorig jaar heb ik mij na het aanmelden op de Utrechtse Kampioenschappen direct weer kunnen afmelden omdat mijn paard zich had verwond in de trailer toen wij bij het secretariaat stonden, en konden we in plaats van in de ring, naar de kliniek rijden. Dit jaar word ik gediskwalificeerd op een hele bijzondere manier. Maar ach, de mooie protocollen nemen ze me in ieder geval niet meer af”, sluit Van Schaik haar verhaal af.

In orde

Samantha Vink is een van de andere uitgesloten combinaties op de regiokampioenschappen. “Bij het verlaten van het wedstrijdterrein is mijn paard gecontroleerd”, vertelt de amazone. “De chip is uitgelezen en door de controleur opgeschreven in haar boekwerk. Er liep iemand achter me aan met het paspoort van mijn paard, wanneer hij dat wilde afgeven zei de controleur dat het helemaal goed was en we door mochten lopen. We vroegen nog of ze het paspoort niet moest zien, maar ze vertelde ons dat alles in orde was. Wij gingen er dus vanuit dat het goed was en zijn doorgelopen naar het parkeerterrein, tot zover van geen kwaad bewust.”

Regels zijn regels

Toen Vink op de uitslagenlijst keek, zag ze dat zij was uitgesloten. “Ik reed niet mee voor de prijzen maar voor de ervaring, en omdat ik het leuk vind om op zulke wedstrijden te mogen rijden. Die uitslag maakt me dus niet veel uit, maar het gaat om het principe en hoe ik te woord gestaan werd; dat was heel stug. Ik ben naar de rekenkamer gegaan waar de eindverantwoordelijke was, zij was op dat moment al in gesprek met Anniek en ik sloot me bij haar aan met hetzelfde probleem.”

“Fouten maken kan gebeuren, we zijn allemaal mensen maar geef toe dat er mogelijk iets mis is gegaan. Nu werden we naar huis gestuurd met ‘regels zijn regels’. Terwijl ik het paspoort nog in de hand had, mocht ik dat niet meer laten zien en miste ik het gevoel van empathie. Ik had het gewaardeerd wanneer ze hadden geprobeerd om een oplossing te zoeken. Dit vind ik jammer, voor de sport en voor de leden. Iedereen die meedoet bereidt zich goed voor en er zit heel veel tijd in, om dan zo naar huis gestuurd te worden maakt de sport er niet leuker op.”

Protocol

Net als Van Schaik, heeft ook Vink een klacht ingediend bij de KNHS. “Dat heb ik gedaan omdat ik denk dat dit in de toekomst vaker voor zal vallen; het is zo hectisch op zo’n moment. Ik denk dat hier een protocol voor moet komen, wat er gebeurt als dit voorkomt en hoe hier mee omgegaan dient te worden. De KNHS en de leden zouden daar in mijn ogen baat bij hebben.”

Ervaren controleur

Volgens de KNHS was tijdens de regiokampioenschappen het afgelopen weekend een ‘heel ervaren I&R-controleur’ aan het werk. “Die doet dat al zo’n acht jaar en de KNHS staat volledig achter haar werkwijze,” aldus een woordvoerder. “Er is geen fout gemaakt en als dat wel zo is, dan durf ik dat ook toe te geven, heeft ze ons laten weten. Daarnaast betreurt natuurlijk iedereen dat er combinaties zijn uitgesloten. Daar zit niemand op te wachten.”

Na afloop

Volgens de woordvoerder stond van tevoren op de startlijst van de regiokampioenschappen in Utrecht aangegeven dat er een 100-procent-controle zou zijn. “Vanaf de ring is een sluis gemaakt naar de parkeerplaats, dus iedereen die na het rijden terugging naar de trailer of vrachtwagen, moest daar langs. De controle gebeurde bewust na afloop van de proeven zodat combinaties voorafgaand aan hun proeven niet zouden hoeven te wachten en de controle dus niet extra belastend zou zijn.”

Procedure

“In totaal werden in Utrecht 217 combinaties gecontroleerd. Daarvan hadden over de hele dag genomen ongeveer twintig ruiters op dat moment het paspoort niet bij de hand. Bijna iedereen heeft dit alsnog later laten zien. De I&R-controleur hanteert niet voor niks een uniforme werkwijze. Combinaties werden in groepjes van zes gecontroleerd. Dan is de procedure als volgt. De chip wordt uitgelezen en de amazone of ruiter wordt persoonlijk aangesproken, met de mededeling dat het paard is gecontroleerd en dat het paspoort nog getoond moet worden. Dat paspoort wordt dan op de tafel gelegd en de controle wordt afgevinkt. Als een begeleider, die achter de ruiter loopt, het paspoort heeft, is het de verantwoording van de ruiter om die persoon erop te attenderen dat het paspoort getoond moet worden.”

“Drie ruiters hebben het paspoort uiteindelijk helemaal niet laten zien. Er is tot vijf minuten voor de prijsuitreiking gewacht met het verwerken van de uitslagen, maar helaas moesten toen deze deelnemers worden uitgesloten. ”

Bereid om te verbeteren

De KNHS blijft bij de lezing van de I&R-controleur dat het paspoort van het paard van Van Schaik niet is getoond, aldus de woordvoerder. “Waar we voor moeten waken is dat het naar buiten toe een welles-nietes-spel wordt. Er wordt namelijk ook gesproken over getuigen die hebben gezien dat het paspoort niet is getoond. Er is nu een klacht ingediend en dan kan via die weg een normale procedure worden gevolgd, waarin een ieder zijn verhaal kwijt kan. Het kan zomaar zijn dat hieruit voortkomt dat er dingen moeten worden aangepast in de procedure, want, zoals aangegeven, zit niemand erop te wachten om ruiters uit te sluiten. Voor nu is dat vooruitlopen op zaken.”

“Het blijft een feit dat we duizenden officials hebben en op jaarbasis honderdduizenden contactmomenten tussen officials en ruiters. Die officials zorgen dat we de sport kunnen blijven bedrijven en gelukkig gaat het in een overgrote meerderheid van de gevallen allemaal goed, maar een ieder snapt dat met zo’n grote aantallen er ook wel eens dingen minder goed kunnen verlopen. Dan is de KNHS altijd bereid om te kijken of zaken beter kunnen. Tegelijkertijd is het fijn als ruiters ook niet zomaar voorbijgaan aan de eigen verantwoordelijkheid en inbreng om alles op een correcte manier te kunnen laten verlopen.”

Bron: KNHS/Overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan.

Reacties