Identificeren en registreren: onduidelijkheid over definitie ‘houder’

Identificeren en registreren: onduidelijkheid over definitie ‘houder’

0 1751
hoofdstellen
Archieffoto

Per 21 april 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks van kracht in Nederland. Dat heeft ook gevolgen voor de verplichtingen die vanuit Europa aan de Nederlandse overheid worden gesteld over het identificeren en registreren (I&R) van paarden. LTO Nederland kreeg de afgelopen periode veel vragen over de naderende verplichting om paarden te gaan registreren. Houders van paarden worden daar verantwoordelijk voor. Maar wie is de officiële paardenhouder? LTO verklaart nader wat hierover op dit moment bekend is.

Houder van het paard

Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is in Nederland, bepaalt deze verordening wat de definitie van houder is. Deze definitie is anders dan we gewend zijn, omdat wij met paardenhouders vaak refereren naar de eigenaar van een stal. In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn in de registratie, namelijk:

1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard;
2. Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie.

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan een locatie. De exploitant van de locatie dient de locatie te registreren. Het kan zijn dat de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie dezelfde persoon zijn.

De exploitant van het paard (de houder) betreft degene die verantwoordelijk is voor het paard. In vele gevallen zal dat de eigenaar van het paard zijn. Maar het kan ook zijn dat de eigenaar van het paard de verzorging en besluitvorming over het paard aan een ander heeft toebedeeld. Denk bijvoorbeeld aan een buitenlandse investeerder die het paard in Nederland aan iemand heeft toevertrouwd. Of een groep eigenaren die het paard aan iemand heeft toebedeeld om bijvoorbeeld opgeleid te worden.

Kortom de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van en besluitvorming over het paard is de houder van het paard. Indien dit niet de eigenaar (of eigenaren) van het paard betreft, dan heeft het sterk de voorkeur dat er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld waarin de verantwoordelijkheid over het paard wordt vastgelegd.

De houderij

De houderij of ‘inrichting’ betekent elk pand, elke structuur of elke omgeving of plaats waar dieren worden gehouden, op tijdelijke of permanente basis, met uitzondering van dierenartspraktijken of -klinieken. Hiermee wordt aangegeven dat het zowel om een gebouw met stallen kan gaan als een weide. Als exploitant van de locatie dien je jouw locatie te registreren. Indien je niet de exploitant van het paard bent, dan eindigt daar je registratieplicht.

Als een paard 30 dagen of langer op de houderij verblijft, dan dient in de centrale database geregistreerd te staan dat het paard op deze houderij staat. Een uitzondering is er voor paarden die maximaal 90 dagen op een trainingsstal verblijven, of naar een hengstenboer gaan. Verblijven korter dan 30 dagen dienen in een lokale administratie bijgehouden te worden.

In de praktijk

De registratieplicht van paarden gaat per 21 april 2021 gelden en dient te worden bijgehouden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij de registratie is het de verantwoordelijkheid van de houder van het paard (exploitant van het paard) dat in een nationale database aangegeven is welk dier het betreft en waar het dier zich bevindt. Het feitelijke registreren mag de houder van het paard ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de stalhouder. Een stalhouder kan dit als service gaan bieden richting zijn klanten.

Op de website van LTO vind je een aantal concrete voorbeelden.

Bron: LTO

Vergelijkbare artikelen

Reacties