Noodloket ook voor ondernemers in de (hippische) sport

Noodloket ook voor ondernemers in de (hippische) sport

0 2254
manege open
foto: Jessica Pijlman

Het ministerie van Economische Zaken opende vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze maatregel heette eerder ‘het noodloket‘. De regel is voor rechtstreeks door de maatregelen van het kabinet getroffen ondernemers. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport vallen onder deze regeling.

Eenmalige gift

Getroffen ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Deze tegemoetkoming is een eenmalige gift van het Rijk. Het bedrag hoeft dus niet terugbetaald of verantwoord te worden. Wel gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling. Zo wordt er op basis van de KVK SBI-code gekeken naar welke ondernemingen een beroep op deze regeling kunnen doen.

Fysieke locatie

Daarnaast is het een vereiste dat de onderneming een fysieke locatie heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn. Ditzelfde geldt voor de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op deze website vind je ook aanvullende informatie. Hier staat tevens het volledige overzicht van voorwaarden.

Beperken schade

NOC*NSF bekijkt op dit moment nog in hoeverre getroffen sportverenigingen en -ondernemers hiermee geholpen zijn. Samen met sportbonen, waaronder ook de KNHS, en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er hard gewerkt. Zij proberen de schade aan de sportinfrastructuur door de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.

Bron: KWPN

Foto: Jessica Pijlman

Reacties