Nieuw Haflingerstamboek in Nederland

Nieuw Haflingerstamboek in Nederland

0 612

Een nieuwe vereniging met als naam Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (NHPS), is op 28 februari 2013 opgericht en notarieel vastgelegd.
Het initiatief hiervoor is genomen door een groep fokkers, die zich niet langer kon vinden in het gevoerde beleid van het stamboek, waarbij de Haflingers zijn ondergebracht.

Het NHPS heeft zich tot doel gesteld de belangen van de Haflingerfokkers en -gebruikers te behartigen, waarbij het de nadruk legt op een open cultuur, met duidelijke inspraak voor de leden.
Initiatiefnemers zijn Hetty Doeze Jager (voorzitter), Truus Grevers (secretaris), Linda Peeters (penningmeester), Ella Willemsen, Jan Oonk, John Aarts, Wim Grevers, Nel Oolman, Bob Schouten en Sjraar Peeters.

Het NHPS streeft ernaar de fokkerij van de Haflingers op een hoger peil te brengen. Het zal de registratie gaan verzorgen van veulens en o.a. jaarlingbeoordelingen en stamboekopnames verzorgen. Ook dit jaar al zullen er, afhankelijk van de toestroom van leden, een aantal keuringen worden georganiseerd, met internationaal erkende juryleden. Hierbij wordt ondersteuning vanuit Tirol verleend.
Daarnaast zullen er ook wedstrijden komen, zowel voor onder het zadel, als aangespannen en zal het NHPS ook de recreant niet vergeten. Eventuele samenwerking op dit gebied met andere partijen moet nog verder worden uitgewerkt.

Afgelopen weekend heeft een deel van de groep in Zwitserland een internationaal seminar bijgewoond, waar  de aanmelding van het NHPS bij het Haflinger Pferdezuchtverband Tirol een feit werd. Bij deze organisatie wordt de registratie van de paarden ondergebracht. Tevens is het lidmaatschap van de nieuwe overkoepelende wereldvereniging, de HWZSV, bekrachtigd.

“We gaan vol vertrouwen van start, met een nu nog kleine groep. Iedereen die zich bij ons wil aansluiten is van harte welkom”, aldus voorzitter Hetty Doeze Jager, die de laatste tijd is benaderd door vele geïnteresseerde Haflingerfokkers en -gebruikers, die zich grote zorgen maken over de toekomst van de Haflingers in Nederland. “We vertrouwen erop, deze mensen een goed alternatief te kunnen bieden”

Reacties