Licentiereglement drie jaar geldig voor officials

Licentiereglement drie jaar geldig voor officials

0 164

Tijdens de ledenraad op 12 november 2020 is het voorstel om het huidige licentiereglement voor officials met een jaar te verlengen goedgekeurd. Vanwege de situatie rondom het coronavirus is het licentiereglement nu 3 in plaats van 2 jaar geldig. Officials hebben hierdoor een jaar langer de tijd (tot 31-12-2022) om te voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft hun inzet en het volgen van bijscholingen.

Kennis waarborgen

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Nieuw reglement

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe licentieperiode en een nieuw licentiereglement in gegaan. De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe licentiereglement hebben tot doel een kwaliteitsslag te maken.

Belangrijkste wijzigingen licentiereglement per 1-1-2020
Licentieperiode wordt twee jaar

Update 12-11-2020> Periode is vanwege de situatie rondom het coronavirus verlengd met één jaar. Einddatum: 31-12-2022

Praktijkpunten zijn enkel te behalen op KNHS goedgekeurde wedstrijden, manege wedstrijden en proevendagen
Theoriepunten zijn enkel te behalen met specifieke KNHS-bijscholingen
Bij meerdere kwalificaties komt de staffel voor theoriepunten te vervallen
Het theoriepuntensysteem wordt eenvoudiger
Naamswijziging diverse licenties / kwalificaties t.b.v. de uniformiteit

Klik hier voor meer informatie over het licentiereglement.

Bron: KNHS

Foto: Digishots

Vergelijkbare artikelen

Reacties