KWPN moet Nijhoff weer aan het werk laten *Update*

KWPN moet Nijhoff weer aan het werk laten *Update*

0 1573
kwpn logo

Het KWPN moet directeur Emiel Nijhoff weer toelaten op de werkvloer. Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald. De verstoorde arbeidsrelatie is niet aan Nijhoff te wijten, achtte de rechter.

Het KWPN had twee weken geleden de beëindiging van de arbeidsverhouding tussen het stamboek en beide directeuren, Emiel Nijhoff en Johan Knaap, gevorderd.

Rechter wijst vordering af

De rechter wijst in ieder geval de vordering wat betreft Nijhoff af. Volgens de rechter is  niet naar voren gekomen dat er eerder dan in december 2017 door medewerkers/PVT, bestuurders of de directie negatieve opmerkingen zijn gemaakt over het functioneren of het gedrag van Nijhoff . ‘Integendeel, partijen stellen dat in 2016 en 2017 de samenwerking binnen de directie voorspoedig verliep, zij het dat opgemerkt is dat de twee directeuren [Nijhoff en Knaap, red] verschilden in hun wijze van aanpak’,  zo valt in de uitspraak te lezen.

Ook wanneer directeur Fokkerij & Innovatie Johan Knaap het KWPN bestuur attendeert op het handelen en het gedrag van Nijhoff, dat in zijn ogen niet door de beugel kan, blijkt dat voor het KWPN geen reden om Nijhoff in januari 2018 geen vaste aanstelling te geven.

Onwerkbare verhoudingen

Het KWPN heeft meerdere malen geprobeerd om de arbeidsverhouding tussen beide directeuren te verbeteren, onder andere door middel van mediation, wat geen verschil opleverde.

De stellingen van KWPN dat vervolgens door toedoen van Nijhoff de verhoudingen onwerkbaar zijn geworden en slechts ontbinding van de overeenkomst uitkomst kan bieden, worden gemotiveerd weersproken door Nijhoff en de juistheid van deze stellingen volgt onvoldoende uit de overgelegde stukken.

12 november weer werkzaam

Het rapport verklaart dat de huidige situatie niet zozeer door toedoen van Nijhoff is ontstaan, maar veeleer door Knaap en het Algemeen Bestuur. De rechter besloot dat Emiel Nijhoff uiterlijk 12 november weer werkzaam moet zijn bij het KWPN.

UpdateKnaap wel uit dienst

Het ontslag van directeur Johan Knaap werd door de rechter wel ingewilligd. Per 1 december 2018 is hij niet langer in dienst van het KWPN.

Lees hier de uitspraak betreffende Nijhoff.

Lees hier de uitspraak betreffende Knaap.

 

Reacties