KWPN evenementen gaan door

KWPN evenementen gaan door

Naar aanleiding van de uitbraak van de neurologische variant van het rhinopneumonievirus op een concours in Valencia heeft de SRP Werkgroep Diergezondheid gistermiddag overleg gevoerd onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht.

Geplande activiteiten gaan door

Er is op dit moment, naast de maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Dit houdt in dat de geplande activiteiten in het kader van hengstenselectie en het beoordelen van paarden, zoals de zadelpresentatie en herkansing onder het zadel voor spring- en dressuurhengsten, de aanlevering van de hengsten voor het verrichtingsonderzoek op het KWPN-centrum en de diverse aanlegtesten (EPTM en IBOP) en thuiskeuringen doorgaan.

Ingeënt

Overigens dienen de hengsten voor aanlevering voor het verrichtingsonderzoek hun basisenting voor rhinopneumonie op orde te hebben, zoals beschreven in het veterinair reglement. Ook de merries die op het KWPN-centrum verblijven in het kader van hun EPTM-test zijn ingeënt tegen rhinopneumonie. Uiteraard houden wij de situatie rondom het rhinopneumonievirus nauwlettend in de gaten.

Bron: KWPN

 

Reacties