KWPN afstammelingenkeuringen geëvalueerd

KWPN afstammelingenkeuringen geëvalueerd

Magdalena VDL © DigiShots

In het najaar van 2019 zijn de afstammelingenkeuringen dressuur en springen uitgebreid geëvalueerd binnen de Fokkerijraad en tijdens de Algemene Najaarsvergaderingen van de KWPN-regio’s.

Informatieve bijdrage

Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de presentatie van de afstammelingenkeuring geen foktechnische bijdrage levert, maar wel een informatieve. De waarde van de informatieve bijdrage wordt verschillend ervaren binnen de fokrichtingen dressuur en springen. Voor de fokrichting dressuur wordt deze informatieve bijdrage namelijk als positief gezien, maar voor het springen wordt het als minder waardevol ervaren.

Dressuur

De Fokkerijraad heeft het Algemeen Bestuur geadviseerd, op basis van de eerder genoemde punten, om de presentatie van de afstammelingenkeuring voor de fokrichting dressuur te behouden en voor de fokrichting springen te laten vervallen.

Thuis gescoord

Op advies van afdeling Inspectie en met het akkoord van het Algemeen Bestuur is besloten om de presentatie van de afstammelingenkeuring van de dressuurhengsten door de aangescherpte coronamaatregelen dit jaar geen doorgang te laten vinden. Om de fokkers toch een indruk te geven van de veulencollecties van de jonge hengsten zijn de veulens thuis gescoord en beoordeeld. De geregistreerden zijn in de gelegenheid gesteld om video beelden van enkele veulens aan te leveren. Indien zij hier gebruik van hebben gemaakt vindt u de beelden tevens in de KWPN Database.

Waardevolle input

Het thuis scoren vond bij de springveulens ook plaats, dit kon binnen de reeds gestelde protocollen veilig plaatsvinden. Hierdoor zijn de lineaire scores van de veulens verzameld en leveren deze waardevolle input voor de fokwaarden. Het veulenrapport van de hengsten is dit jaar opgemaakt op basis van de informatie van de inspecteurs en de lineaire scores en zijn te vinden in de KWPN Database.

De Gelderse hengsten hebben voldaan het reglementair minimum aantal te scoren veulens.

De afstammelingen rapporten zijn te vinden in de KWPN Database.

Bron: KWPN

Foto: Digishots

Reacties