KNHS verduidelijkt werking nieuwe dressuurprotocollen

KNHS verduidelijkt werking nieuwe dressuurprotocollen

0 4833
ruitersport dressuur
Dressuurring © DigiShots

Als je na 1 augustus op concours ben geweest bij de basis of je hebt als jurylid gefungeerd, dan ben je bekend met de nieuwe protocollen. Achter ieder onderdeel staan nu de beoordelingscriteria waaraan een oefening moet voldoen. Als jurylid moet je onderstrepen waar het gegeven cijfer op gebaseerd is en dit ook nog toelichten.

Met de nieuwe protocollen kwamen ook verschillende vragen vanuit de praktijk. De KNHS licht de protocollen, en de werking daarvan, nu verder toe.

Lage cijfers mogen zeker

“We hebben veel reacties mogen ontvangen, zowel positief als kritisch. Hierdoor hebben we een aantal zaken aan kunnen passen en verbeteren. De digitale bijscholing voor juryleden bevat veel informatie over het gebruik van de nieuwe protocollen en het geven van positieve feedback. Het geven van positieve feedback betekent echter niet dat er geen lage cijfers gegeven mogen worden.”

Informatie meegeven

“De nieuwe dressuurprotocollen zijn ingevoerd om de ruiter zoveel mogelijk informatie mee te geven. Dit op basis van de beoordelingscriteria en de feedback op het protocol. Bij het invullen van het protocol is het de bedoeling, dat bij het betreffende onderdeel van de proef het beoordelingscriterium onderstreept dat het meest van invloed is geweest bij het bepalen van het cijfer. In de toelichting wordt dit vervolgens verduidelijkt.”

Gemotiveerd

“Een jurylid kan er voor kiezen om de ene keer iets te onderstrepen en bij een volgend onderdeel alléén feedback te geven. Volgens de wedstrijdreglementen moeten de cijfers zoveel mogelijk worden gemotiveerd. Vooral wanneer onvoldoendes en de cijfers vijf, zes en zeven worden toegekend. Dit blijft ook nu het geval.”

Feedback

“Het doel blijft nog steeds de ruiter zoveel mogelijk feedback te geven op de verreden proef, want het motiveren van de cijfers en het geven van positieve feedback op het protocol verschaft de ruiters duidelijkheid en verbeterdoelen. Dit vinden we met elkaar erg belangrijk. Het gevoel van de ruiter kan namelijk geheel anders zijn dan de waarneming van de jury. Ook kan het een mogelijk juryverschil verklaren. Voor de ruiter is het fijn te weten welke aspecten door een jurylid zijn meegenomen in de afweging voor de toekenning van het cijfer.”

Bron: KNHS

 

Reacties