KNHS Jaarverslag 2019 online in te zien

KNHS Jaarverslag 2019 online in te zien

Dinja van Liere - Independent Little Me KNHS Indoorkampioenschappen 2020 © DigiShots

Ieder jaar maakt de KNHS een jaarverslag met waarin ambities onderbouwd en doelstellingen besproken worden. Ook worden de focuspunten voor het volgende jaar vastgesteld. Nu is dat verslag gepubliceerd en online in te zien.

De eerste passen

“Het voelt een beetje raar om in deze bijzondere tijd terug te kijken op een jaar waarin we nog niet wisten dat er een virus als corona bestond…” zo openen voorzitter Cees Roozemond en algemeen directeur Theo Fledderus hun voorwoord van het jaarverslag 2019, met als titel: ‘De eerste passen… van hand veranderen’.

Verdere ontwikkeling

Toch nemen ze de lezer graag mee om terug te blikken op het afgelopen jaar. “Een jaar waarin we met elkaar weer hard hebben gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de paardensport.”

Meerjarenbeleidskader

De KNHS is graag transparant over de dingen die zij doet en waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. Het beleid van de sportbond is in het Meerjarenbeleidskader 18+ ‘Van Hand Veranderen’ in hoofdlijnen geformuleerd. In dit plan zijn de ambities onderbouwd en doelstellingen beschreven. Daarbij wordt er ieder jaar een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Deze Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad.

Jaarverslag

Na afloop van dat jaar worden de belangrijkste momenten gebundeld in een jaarverslag, inclusief de financiële paragraaf. Het verslag wordt vervolgens in de maand juni aan de Ledenraad ter goedkeuring gepresenteerd. Inmiddels is het jaarverslag 2019 goedgekeurd en bij deze gepubliceerd.

De jaarverslagen van de KNHS zijn beschikbaar in PDF-vorm en vanaf vandaag geldt dat ook voor het jaarverslag van 2019.

Bron: KNHS / Hoefslag

Foto: DigiShots

 

 

 

 

 

 

Reacties