KNHS in Jaarplan 2019: ‘Wedstrijdsport moet leuker’

KNHS in Jaarplan 2019: ‘Wedstrijdsport moet leuker’

knhs
KNHS

Tijdens de KNHS Ledenraadsvergadering is het Jaarplan 2019 goedgekeurd. Een van de speerpunten is ‘leukere wedstrijdsport’. Daarvoor stelt de sportfederatie onder meer eenvoudiger spelregels op in de laagste klassen.

Met begrijpelijke en overzichtelijke regels moet de wedstrijdsport leuker, simpeler en makkelijker worden. ‘Hierbij zijn de enige uitgangspunten: veiligheid, eerlijke sport en paardenwelzijn,’ aldus de hippische sportbond.

Adequate handhaving

Naar de nieuwe regels moet ook worden gehandeld. ‘Komt één van de deze uitgangspunten in het geding dan spreken we elkaar hier op aan en wordt er adequaat op gehandhaafd vanuit de KNHS.’

De bond wil tevens dat ruiters die op wedstrijd gaan opbouwende feedback op protocollen krijgen, ‘waarvan je als ruiter kunt leren en gestimuleerd wordt’. Daarvoor worden officials bijgeschoold.

Dressuurproeven-app

Dressuurruiters kunnen voordat ze op wedstrijd gaan straks onderdelen van de proef deskundig laten beoordelen door KNHS-officials door een video te uploaden in de Dressuurproeven app.

De jeugd krijgt in 2019 een eigen wedstrijdcircuit met wedstrijden waar kinderen en jongeren alleen tegen leeftijdsgenoten rijden. Ook dat maakt het deelnemen aan wedstrijden leuker, denkt de KNHS.

De bond gaat ook extra nadruk leggen op de liefde voor paarden. ‘Het is niet alleen een plicht, maar een intrinsieke overtuiging goed voor onze paarden te willen zorgen.’ De KNHS gaat kennis over paardengedrag, verzorging, gezondheid en huisvesting ontsluiten voor publiek, ruiters en paardeneigenaren.

Paardrijden met plezier

In 2019 wordt tevens een kindervariant van de KNHS-ruiteropleiding ‘Leer paardrijden met plezier’ deel 1 (brons) gemaakt. Daarnaast wordt de opleiding tot manege instructeur verder inhoudelijk verbeterd.

‘We gaan leergangen opzetten voor KNHS-instructeurs en samen met instructeurs, trainers en topruiters een videoplatform opzetten met als doel zo veel mogelijk kennis toegankelijk te maken.’

De KNHS wil door de leden gewaardeerd worden met minimaal een 7 en gaat dat structureel meten.

Je kunt het Jaarplan 2019 downloaden via knhs.nl/jaarplan

De tarievenlijst 2019 vind je op knhs.nl/tarieven

Foto: Digishots

Reacties