KNHS-FNRS onderzoekt invloed Corona op ondernemers: 38,4% heeft vertrouwen

KNHS-FNRS onderzoekt invloed Corona op ondernemers: 38,4% heeft vertrouwen

De FNRS-KNHS Partners in Paardrijden hebben vorige week een Coronamonitor uitgestuurd naar alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen. Deze Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht.

Coronamonitor

De informatie uit de Coronamonitor is essentieel voor de belangenbehartiging om op landelijk niveau te werken aan een passende set aan steunmaatregelen voor onze branche. De Coronamonitor wordt elke twee weken verstuurd. Dit om het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen. De KNHS en FNRS hebben de eerste uitslagen inmiddels ontvangen.

Vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat 38,4% van de ondernemers op het moment van het onderzoek vertrouwen heeft dat het bedrijf door de crisis komt. 13,6% van de ondernemers heeft er geen vertrouwen in. Bij de verenigingen daarentegen heeft 62,3% er vertrouwen in dat de vereniging door de crisis komt. Hier heeft slechts 7,88% er weinig vertrouwen in. Zowel ondernemers als verenigingen gaven aan vooral veel hulp te krijgen van hun klanten en vrijwilligers. Dit wordt gevolgd door ondersteuning van de FNRS en de KNHS. Ondernemers gaven aan daarnaast ook hulp te krijgen van hun boekhouder of accountant. 51,8% van de verenigingen gaf echter aan geen hulp te ontvangen.

Omzetverlies

Het omzetverlies van ondernemers in vergelijking met verenigingen is aanzienlijk groter. 28,7% van de ondernemers gaven aan nog een buffer te hebben om gemiddeld 5,9 maanden te overbruggen. Bij verenigingen heeft 56,9% voldoende buffer om de coronacrisis te overleven en 47,6% heeft ook een buffer om zeker een jaar te overbruggen. Het omzetverlies bij ondernemers komt door het wegvallen van groepslessen en evenementen en daarnaast sluiting van de horeca. Bij verenigingen is ook er omzetverlies, door het wegvallen van wedstrijden, sluiting van de kantine en de afgelasting van concoursen en evenementen.

Aangepast aanbod

Ondernemers en verenigingen zijn druk bezig om hun ruiters op een andere manier verbonden te houden. 61,7% van de ondernemers is bezig met online theorielessen, informatieve video’s of maakt leuke video’s van hun paarden en pony’s. 8,2% van de verenigingen hebben een aangepast aanbod voor hun leden. Dit is voornamelijk gericht op het beschikbaar houden van de rijbaan met de juiste gedrags- en hygiënemaatregelen, zodat ruiters hun paarden de noodzakelijke beweging kunnen blijven geven. Ondernemers geven op dit moment aan nog geen problemen te hebben met de voorlichting aan hun klanten in deze crisis.

Dit onderzoek werd uitgevoerd op het moment dat het nog niet bekend was dat de eerder geldende maatregelen verlengd werden tot 28 april en ten tijde van dit onderzoek waren nog niet alle noodmaatregelen van de overheid actief. De tweede week van april verzendt de organisatie de volgende monitor.

Klik hier voor de Coronamonitor Verenigingen en hier voor de Coronamonitor Ondernemers.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Vergelijkbare artikelen

Reacties