KHRV en politiek in actie voor behoud drafsport

KHRV en politiek in actie voor behoud drafsport

0 64
draver, draftrainer
Dravers in actie in het Stadspark (Groningen).

Zes politieke partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W in Groningen. VVD, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, Student en Stad en PVV vinden dat de drafsport prima kan samengaan met de op 17 februari jl. door het college gepresenteerde plannen voor de drafbaan en het gehele Stadspark. Een waardig en mooi onderhouden Volkspark waar voor iedereen activiteiten zijn en voor iedereen vertier is. Iets wat mooi past binnen de nalatenschap van Jan Evert Scholten, die het (oudere deel) van het park ooit aan onze gemeente heeft geschonken” aldus de zes partijen.

Inzicht

Eerder heeft de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) hard uitgehaald naar het college als het gaat om de aan de gemeenteraad voorgeschotelde kosten van voortzetting van de drafsport. “Aanpak achterstallig onderhoud zoals gemeld in ons raadsvoorstel, vraagt voortzetting van de drafsport het aanpakken van achterstallig onderhoud en een bijpassend meerjarenonderhoudsplan. De eenmalige kosten hiervoor bedragen € 955.000, de jaarlijkse kosten € 250.000” schreven wethouders Jongman en Chakor eerder in 2020 in een brief aan de raad van Groningen. De nu ingediende schriftelijke vragen moeten inzicht geven in de daadwerkelijke kosten voor gebruik van het terrein voor en door de drafsport.

Openheid van zaken

De KHRV reageert zeer verheugd op de politieke ontwikkeling. “We hebben afgelopen periode als KHRV onze contacten met de diverse politieke voorstanders van de drafsport verder aangehaald en zijn blij dat 6 partijen openheid van zaken willen hebben inzake de kosten van de drafsport” aldus Maarten de Nooij. “Diverse politieke partijen hebben destijds ingestemd met opzegging van de huur in verband met de hoge kosten die het college koppelde aan voortzetting van de drafsport. Dat zit ons tot op de dag van vandaag enorm dwars, omdat de getallen volledig uit de lucht zijn gegrepen en in werkelijkheid veel lager zijn. Dat daar nu aandacht voor komt is een mooie stap in de goede richting als het gaat om behoud van de drafsport in Groningen.”

Hoorzitting

De Nooij geeft verder aan dat de KHRV de betrokken wethouders begin maart per brief heeft uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de gepresenteerde plannen. Daarop moet nog een inhoudelijke reactie komen. De drafsportvereniging hoopt dat de betrokken wethouders na diverse mislukte pogingen afgelopen jaren, nu eindelijk eens in gesprek wil met hen om het over de toekomst te hebben. Ondertussen loopt ook nog de rechtszaak, waarbij de KHRV de rechter heeft verzocht haar “ontruimingsbescherming” te verlenen zodat er heel 2021 nog koersen kunnen worden verreden op de Groninger piste. De gemeente stond dit slechts toe tot begin juni, waardoor het gezien de huidige corona maatregelen maar zeer de vraag is of het publiek nog kan genieten van de dravers. 13 april staat de hoorzitting gepland bij de rechtbank Groningen en enkele weken later zal de rechter uitspraak doen is de verwachting. De KHRV zegt de uitkomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Bron: Persbericht

Foto: Wendy Koekoek

Reacties