Keurmerk Paard en Welzijn: Prof. dr. Marianne Sloet voorzitter Commissie van Deskundigen

Keurmerk Paard en Welzijn: Prof. dr. Marianne Sloet voorzitter Commissie van Deskundigen

Hoe staat het met het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW)? De Sectorraad Paarden (SRP) nam het enige tijd geleden over. En daarna werd het stil. Tot gisteren een persbericht binnen kwam bij de redactie. Prof. dr. Marianne Sloet wordt de voorzitter van de ‘Commissie van Deskundigen’. Volgt u het nog?

Keurmerk

In het persbericht wordt uitgelegd wat de stand van zaken is: Na de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) door de Sectorraad Paarden (SRP) is het enige tijd stil geweest. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de organisatie achter het keurmerk professioneel vorm te geven zodat de keuringen kunnen starten en keurmerken kunnen worden uitgegeven.

Commissie van Deskundigen

Inmiddels is de Stichting Welzijn Paard opgericht die de uitgifte van keurmerken op zich zal nemen. Voor de inhoudelijke toetsing van het keurmerk en de uit te voeren keuringen is een Commissie van Deskundigen opgericht. Prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteit Utrecht is bereid gevonden deze commissie voor te zitten. ‘Het Keurmerk Paard en Welzijn is een belangrijke ontwikkeling voor de sector. Zeker nu het breed gedragen wordt door de sectorpartijen is dit een goede manier om aan de maatschappij en de politiek te laten zien dat de paardensector serieus bezig is met paardenwelzijn’ aldus Sloet. De Commissie van Deskundigen bestaat verder uit dr. Machteld van Dierendonck, Yteke Elten, Jan Greve, Bas Steltenpool en Vincent Valk.

Grote diversiteit aan bedrijven

Voorzitter van de Stichting Welzijn Paard, Jan Cees Vogelaar is blij met de ontwikkelingen. ‘Toen we het keurmerk overnamen van de initiatiefnemers wisten we dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel was. We hebben binnen onze sector natuurlijk te maken met een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties en draagvlak is essentieel voor het keurmerk. Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het voor ons als sector erg belangrijk om onze goodwill te tonen en te laten zien dat welzijn bovenaan de agenda staat’ aldus Vogelaar.

Lang duurt

Volgens het persbericht staan bedrijven  te popelen om zich te laten keuren en zich aan te kunnen sluiten bij het lijstje van bedrijven dat reeds in het bezit is van het keurmerk. De Commissie van Deskundigen is aan het werk om qua inhoud en werkwijze de puntjes op de i te zetten zodat we de inspecteurs en dierenartsen kunnen opleiden die de keuringen gaan uitvoeren. Geluiden uit de sector dat het allemaal lang duurt schuift Vogelaar aan de kant. ‘We willen geen half werk leveren en het keurmerk zodanig in de markt zetten dat het aantrekkelijk is voor ondernemers om te behalen. We moeten een nieuwe organisatie om het keurmerk heen bouwen en dat vergt even tijd.’ Stichting Welzijn Paard hoopt vanaf het einde van het derde kwartaal van 2018 te gaan starten met keuringen.

Bron: Persbericht SRP / Hoefslag

Foto: Stock

Reacties