Jens’ staart werd geamputeerd. Maar waarom? *Update*

Jens’ staart werd geamputeerd. Maar waarom? *Update*

trekpaard jens
Jens uit de Linde 2 weken oud (links) en 4 maanden oud. Foto's Facebook & Sjakie van der Velden

Op de internationale trekpaardkeuring in IJzendijke waren ondanks het tentoonstellingsverbod toch nog gecoupeerde veulens te zien. Eén van die veulens was Jens uit de Linde. Voor zijn staartamputatie was er een medisch attest. Maar wat Jens dan aan zijn staart mankeerde blijft een raadsel.

Zijn fokker Jan Smits uit Gerwen wil er in ieder geval geen duidelijkheid over geven. Hij verwijst naar zijn dierenarts die de amputatie zou hebben uitgevoerd.

‘Dat veulen had een probleem en de dierenarts heeft daar naar gehandeld. En die heeft er verstand van’, is het enige dat Smits erover kwijt wil.

Wat voor probleem Jens aan zijn staart had wil de fokker niet prijsgeven, evenmin als de naam van de dierenarts die het medisch attest van Jens heeft ondertekend.

Mét staart op Facebook

Jens
Facebookpost met twee weken oude Jens mét staart

Wat Jens dan ergens de afgelopen vier maanden overkomen is blijft gissen.Op een openbare Facebookpost van Smits’ vrouw Ellen oogt een twee weken oude Jens kerngezond mét staart.

Nauwelijks medische indicaties voor couperen

Volgens de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn er niet of nauwelijks medische indicaties die het couperen van een staart noodzakelijk maken. De NVWA heeft de KVTH (Koninklijke Vereniging voor Trekpaarden en Haflingers) dan ook gevraagd te melden wanneer er veel gecoupeerde paarden met medische verklaring aangemeld worden voor tentoonstellingen.

gecoupeerde veulens
Facebookpost van gecoupeerde veulens op de keuring in IJzendijke

Dankzij Facebookposts van bezoekers aan de keuring in IJzendijke werd duidelijk dat er een aantal gecoupeerde veulens werd tentoongesteld. Afleidende uit de tekst in het vraagprogramma van de keuring iets waar de organisatie al rekening mee hield:

Veulens die zijn geboren na 1 december 2016 en waarvan de staart is gecoupeerd worden uitgesloten van deelname aan een van bovenstaande rubrieken, tenzij de eigenaar in het bezit is van een medisch attest van een dierenarts. Zonder dit attest mogen de veulens de markt niet betreden, ook niet samen met de moeder, noch zullen zij in de catalogus worden vermeld. Gelieve bij inschrijving een kopie van het medisch attest mee te sturen. Op de dag van de keuring dient bij controle het originele attest te worden getoond, op straffe van uitsluiting van verdere deelname.’

Update 19-7 13.10: Belgische dierenarts op medisch attest Jens

De NVWA meldt aan Hoefslag dat op de keuring in IJzendijke drie gecoupeerde veulens aanwezig waren. Alledrie werden vergezeld van een medisch attest ondertekend door een dierenarts.

Het betreft twee Belgische veulens en het Nederlandse veulen Jens uit de Linde. Alledrie de attesten waren ondertekend door Belgische dierenartsen.

De NVWA geeft aan de namen van dierenartsen op medisch attesten te registreren.

De andere zestien aangeboden trekpaardveulens uit zowel Nederland als België hadden allemaal een staart.

Reacties