Jan de Man: “Genetische variatie behouden in tuigpaardenfokkerij”

Jan de Man: “Genetische variatie behouden in tuigpaardenfokkerij”

Manno, welke in de bloedlijn zit van een aantal tuigpaardhengsten die aangewezen zijn
Manno

Op de KWPN-hengstenkeuring tuigpaard vond een studiogesprek plaats met fokkerijraadslid Jan de Man en hoofd fokkerijzaken Ralph van Venrooij. Het KWPN kijkt terug op enkele belangrijke onderwerpen die daar besproken werden over de tuigpaardenfokkerij.

Ultieme tuigpaardfokdoel

In het studiogesprek legt Jan de Man  uit dat de fokkerijraad een adviesorgaan is dat advies kan geven aan het Algemeen Bestuur. Voor het ultieme tuigpaardfokdoel omschrijft Jan dat een tuigpaard een voorname uitstraling heeft, een mooi model, veel ras, een goed in het tuigpaardmodel staand type, een ruim grijpend voorbeen en een sterke achterhand. Jan de Man: “Bij ons thuis  waren we allemaal gek van Manno, Manno bekijken was destijds altijd een feestje. Puur natuur, zo’n paard, dat bedoel ik.”

Inteelt voorkomen

Gevraagd naar huidige aandachtspunten noemt Jan aspecten als front, achterbeengebruik, maat en karakter. “De paarden moeten voor je willen werken en niet tegen je.” Ook inteelt komt aan de orde. Jan: “We hebben dan misschien nog geen problemen, maar we moeten wel genetische variatie behouden. Inteelt is niet nieuw binnen de tuigpaardfokkerij, maar de vijver waar we uit kunnen vissen wordt wel steeds kleiner. We moeten het RVO voorblijven en zorgen dat we onder de 1% inteelttoename blijven, we moeten nu zelf het initiatief nemen voordat zij het voor ons doen. Voorkomen is beter dan genezen.”

Aantrekkelijk maken

Ralph van Venrooij beaamt dat en licht toe dat er voor fokkers diverse mogelijkheden zijn die het voor hen aantrekkelijk maakt om mee te werken aan het verlagen van het verwantschap, ook op financieel gebied. “Fokkers van laagverwante veulens kunnen de dekking aanmelden bij het KWPN. De financiële compensatie bedraagt 300 euro welke geldt voor veulens die in de categorie zeer laag tot laag gemiddeld vallen.” Jan krijgt de vraag of we ons fokdoel moeten aanpassen omwille van de mensport omdat deze zo belangrijk is voor de afzet van onze tuigpaarden. De Man: “Nee, we moeten de lat niet lager gaan leggen, we moeten ons fokdoel niet aanpassen. We moeten dit beeld van ons tuigpaard blijven nastreven, daar vraagt de mensport ook om.” Wel opperde Jan het idee om ter promotie van het tuigpaard op grote wedstrijden een KWPN-stand te plaatsen waar informatie over het tuigpaard en over paarden die te koop zijn of aanverwante zaken wordt verstrekt.”

Bron: KWPN

Reacties