Iers Warmbloedstamboek verplicht testen op WFFS

Iers Warmbloedstamboek verplicht testen op WFFS

veulen

Het Iers Warmbloedstamboek (WSI) verplicht zowel hengstenhouders als fokkers om hun goedgekeurde hengsten en merries te laten testen op het Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Eerder waren die testen vrijwillig, maar het WSI stelt dat dat niet voldoende is.

Geen test? Geen goedkeuring meer

Alle goedgekeurde hengsten moeten getest worden om te controleren of ze drager zijn van het WFFS. Als de hengsten geen drager zijn, zullen ze ook het label ‘D-WFFS’ krijgen, en die status zal ook publiek gemaakt worden. Goedgekeurde hengsten die wel drager zijn, zullen op een lijst gezet worden.

Hengsten wiens eigenaars weigeren om de test te laten uitvoeren, zullen hun goedgekeurde status verliezen. Hengsten die momenteel het goedkeuringsproces doorlopen, zullen na fase 1 getest worden (als ze niet eerder getest werden).

Hetzelfde geldt voor de goedgekeurde merries én de stamboekmerries.

Veulens

Veulens uit hengst en een merrie die beiden geen drager blijken te zijn, hoeven niet getest te worden tijdens het registratieproces. Zij krijgen automatisch het label ‘D-WFFS’.

Als de vader van het veulen geen drager is, maar de status van de moeder nog niet gekend is, zal het veulen getest worden tijdens het registratieproces. Daarna zal het label eventueel toegekend worden. Het zelfde geldt voor veulens uit merries die geen drager zijn, en hengsten wiens status nog niet gekend is.

Veulens met twee ongeteste ouders zullen getest worden om te controleren of ze het gen dragen. Als dat niet het geval is, krijgen ze ook het label ‘D-WFFS’. Veulens met ouders die drager zijn, zullen getest worden om te controleren of ze zelf ook dragers zijn. Er wordt fokkers af te raden om te fokken met twee gekende dragers.

Verplicht DNA onderzoek bij dood veulen

Als er een veulen sterft en als dat veulen symptomen van WFFS vertoonde, moeten de leden van het stamboek dat binnen de 48 uur melden aan het stamboek. Ze moeten ook een DNA-staal van dat veulen bezorgen aan het WSI, zodat dat getest kan worden.

Bron: Facebook WSI

Foto: Archief

 

 

Reacties