Blog Liz Barclay: ‘Er is nog niets veranderd in de Oostvaarderplassen’

Blog Liz Barclay: ‘Er is nog niets veranderd in de Oostvaarderplassen’

0 6501
St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

Er is nog niets veranderd in de Oostvaarderplassen. Na het Van Geel rapport, wat de grote grazers terug zal brengen tot 1.100 -volgens velen, waaronder de gerespecteerde ecoloog Frank Berendse, nog veel te veel- is er nog geen enkele doorbraak over waar en wanneer die overige grote grazers ergens anders heen gaan. Of dat Polen is, Litouwen of de grote grazershemel. Het is allemaal nog gissen. En dat terwijl er een tijdbom tikt.

Het moment dat het voor de te verplaatsen grote grazers veel moeilijker wordt om, na hun eventuele verhuizing, voor de winter hun weg in een nieuw gebied te vinden, komt vervaarlijk veel dichterbij. Het kan niet ‘uit het oog, uit het hart’ worden. Nederland mag niet moe worden en daarmee de OVP een vrijbrief geven om het beleid, dat toch echt ver voor de komende winter aangepast moet zijn, nog langer uit te stellen.

Helikopterritje voor de volhouders

Het is zomer en in de Oostvaarderplassen lijkt het net of de rust is weergekeerd. Veulentjes en kalfjes dartelen rond zonder enig idee wat hen boven het hoofd hangt. Vorige week was dat een helicopter met daarin Cynthia en Annemieke. Twee mensen die voor hun inzet wel een avontuurtje verdiend hadden. Er was nog een plekje over voor dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, een van de onvoorwaardelijke ondersteuners van Cynthia en Annemieke. Op hun filmpje lijkt het zo prachtig groen en is de afstand te groot om de beenderen en kadavers te zien die er na het drama van deze winter als stille getuigen nog liggen.

>> LInk naar de video vanuit de helikopter.

Zóveel water!

‘Maar’, zegt Hans Peter Minderhoud, ‘in de lucht kun je zo goed zien hoe klein het gebied eigenlijk is. En in die helikopter drong het pas echt tot me door hoe enorm veel van dat gebied water is.’
Hans Peter is na eerste demonstratie van deze winter het gebied zo nu en dan blijven bezoeken, dit ter ondersteuning van de Stichting Cynthia en Annemieke. Hij vindt het ongelofelijk knap hoe deze twee vriendinnen iedere dag weer het doorzettingsvermogen opbrengen om met het verschrikkelijke dierenleed geconfronteerd te worden, dit alles om te blijven vechten voor een oplossing.
‘Toen ik dat daar voor de eerste keer zag was ik er echt misselijk van. Ik kan ook absoluut niet begrijpen hoe mensen daar onder die omstandigheden nog kunnen en willen werken.’
Ook snapt Hans Peter niet dat we al zover de zomer in zijn zonder dat er nog iets definitiefs besloten is.


Hans Peter is teleurgesteld over de eenzijdige berichtgeving die daardoor de gemiddelde Nederlander een verkeerde indruk geeft over hoe de Stichting Cynthia en Annemieke bezig is.

Ecoloog Han Olff en zijn onwaarheden

Hans Peter: ‘Zij zijn echt goed in het openhouden van de discussie en dat is zo belangrijk, want als die er niet is gebeurt er gewoon helemaal niks.’ Wel noemde hij het programma Pauw waar volgens hem wel aan objectieve berichtgeving wordt gedaan door alle partijen te horen. Hij noemde het gesprek tussen oud-politicus Henk Bleker en ecoloog Han Olff van enkele maanden geleden.
Toevallig, want dat gesprek spookt mij nog steeds door het hoofd. Prof. Dr. H. Olff beweerde daar namelijk dat er niets prachtiger was dan al die dieren die in volledige vrijheid konden paren wanneer ze maar wilden. Dat dit de enorme gezinsuitbreiding heeft veroorzaakt waardoor de OVP een rampgebied is geworden leek hem niet te deren, vond hij zelfs een prachtig natuurlijk proces.

Zonder te knipperen

Prof. Dr. H. Olff heeft bij Pauw zonder ook maar een keer met zijn ogen te knipperen beweerd dat gedurende de winter de beesten in nood op tijd uit hun lijden werden verlost. Wij moeten alles wat hij zegt ook geloven want hij heeft ervoor gestudeerd en wij niet.
Nou, ik geloof geen moer van wat deze onderzoeker zegt. Ook niet als hij degenen die van het winter in de OVP al die schokkende foto’s van het afschuwelijke dierenleed hebben gemaakt, beschuldigt van fotoshoppen.

Groteske tegenstrijdigheid

Wat nog het meest opviel in dat gesprek, was een groteske tegenstrijdigheid:
Het is wildernis dus de dieren moeten op een natuurlijke manier leven en ook doodgaan. Nee, er zijn niet minder vogelsoorten door de overbegrazing. Dat komt, zegt Olff letterlijk, door de veroudering van het moeras, dus het is al besloten dat dat aangepakt wordt. Dat moeras moet gere-set worden.
Je hoeft niet voor ecoloog gestudeerd te hebben om in te begrijpen dat hier op een belachelijke manier met twee maten gemeten wordt.

De gezonde dieren van de OVP

Voor de ecoloog Olff is de OVP een geweldig experiment. In een interview in het dagblad Trouw heeft hij uitgebreid kunnen vertellen over al zijn grondmonsters en hoe bijzonder die grond in de OVP wel niet is en hoeveel we daar van kunnen leren. Hoe gezond de dieren in de OVP zijn; zelfs gezonder dan bij een biologische boer. Ze zijn zo gezond dat ze helemaal zonder medicijnen kunnen!

Verwondingen moeten behandeld worden

De foto’s op de facebook pagina van Stichting Cynthia en Annemieke laten zien dat er veel beesten met zodanige verwondingen rondlopen dat zij wel veterinaire behandeling en medicijnen nodig hebben.
Op zijn laatste bezoek aan de OVP zag Hans Peter Minderhoud dat veel merries volledig kapotgebeten en geslagen zijn. ‘Ik geloof dat door het voedselgebrek, de totaal verkeerde balans en een overvloed aan hengsten binnen de kuddes vechtsituaties ontstaan die met goed beheer absoluut niet voor zouden komen.’
Helaas is het voorstel van Cynthia en Annemieke om vrijwilligers van hun stichting samen met dierenartsen en beheerders in het gebied te mogen rondtrekken om verder onnodig dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen door gedeputeerde Harold Hofstra tegengehouden. Zo jammer, want de directeur van Staatsbosbeheer had het voorstel al geaccepteerd.

Schreef de pers maar iets minder eenzijdig

Net als Hans Peter zou Annemieke ook zo graag willen dat de pers minder eenzijdig over hen gaat schrijven. ‘Wij zijn inmiddels zover dat wij kunnen praten met Staatsbosbeheer en dat is heel belangrijk. Zo belangrijk dat wij absoluut niets doen wat dat contact zou schaden. Zo zitten wij ook niet in elkaar. Wij staan voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en daar hoort bij dat je je behoorlijk gedraagt. En dat dragen wij met regelmaat uit via de berichtgeving aan onze volgers.’
Als volger van de Stichting kan ik zelf alleen maar onderstrepen dat er op de Facebook pagina aangedrongen wordt om de hoofden koel te houden en alsjeblieft niets te doen wat wettelijk niet is toegestaan, zoals bijvoorbeeld hekken doorknippen.
Daarbij worden er regelmatig updates verstrekt over de gesprekken met Staatsbosbeheer, de gedeputeerde Harold Hofstra en andere betrokkenen, zodat iedereen weet hoeveel schot er in de zaak zit.

Gulden middenweg

Het mag duidelijk zijn dat er onder het grote aantal volgers veel verschillende meningen zijn. Laat dit je niet weerhouden om deze stichting te steunen. Het doel is het dierenleed op te lossen en hoe groter de groep volgers, hoe meer invloed de stichting kan uitoefenen.

Iedereen zal uiteindelijk tevreden moeten zijn met een gulden middenweg om het daadwerkelijke probleem op te lossen.Net zoals de vleesetende mens het alleen maar geweldig zal vinden als een deel van de grote grazers -en dat zullen dan waarschijnlijk de paarden en/of de koeien zijn- hopelijk kan verhuizen naar een gebied dat wel geschikt is voor hen, zullen de vegetariers andersom ook moeten kunnen accepteren dat er dit najaar misschien hertenbiefstukjes uit de OVP op de borden in de wildrestaurants terecht komen.
Kiezen of delen, dus, om verdere misstanden te voorkomen.

Wapenstilstand en discussie

Na de afgelopen emotionele winter aan de poorten van de Oostvaardersplassen is er een soort wapenstilstand gekomen tussen alle partijen. De enorme hoeveelheid werk die Annemieke en Cynthia verzet hebben, heeft mede geleid tot een discussie tussen goed geinformeerde vakmensen van alle fronten.
Maar, hoeveel deze onverschrokken doorzetters met een groot gevoel voor rechtvaardigheid ook hebben bereikt, er moet snel nog veel meer gebeuren.
De tijdbom tikt door. Door ons gedrag -wordt volger, blijf binnen de wet en gooi geen ongepaste verwensingen op Social Media- kunnen wij dit proces versnellen. Met als doel het herstel van de OVP zonder grote hoeveelheden verhongerende grote grazers.

Delen met je vrienden helpt

Dit is een blog voor de Hoefslag, dus dit wordt jammer genoeg alleen door paardenvrienden gelezen. Maar je kunt het delen en daardoor je vrienden buiten de paardenwereld motiveren om mee te helpen.
Zoals Annemieke tegen mij zei, ‘we begonnen in maart met 100 volgers. Nu zijn het er 73.000, maar we moeten er nog veel meer!’
Dat is de reden dat ik Cynthia en Annemieke wil blijven helpen door weer eens over de OVP te schrijven. Wij moeten bij de les blijven en actief meehelpen door Stichting Cynthia en Annemieke te blijven steunen.

Foto boven: Stichting Cynthia en Annemieke

Reacties