Homeopathische ECOstyle diergeneesmiddelen krijgen Nederlandse Diergeneesmiddelregistratie

Homeopathische ECOstyle diergeneesmiddelen krijgen Nederlandse Diergeneesmiddelregistratie

0 298

Vanaf 6 oktober 2020 hebben de ECOstyle diergeneesmiddelen Pyrogenium Compositum, Immulon en Coffea Praeparata de Nederlandse diergeneesmiddelregistratie gekregen, met de status UDA.

Het is een unieke gebeurtenis voor homeopathische diergeneesmiddelen om deze wettelijke erkenning krijgen.

Specifieke eisen

Pyrogenium Compositum, Immulon en Coffea Praeparata zijn producten die veel gebruikt worden door veehouders en paardeneigenaren. Sinds 1 januari 2014 is voor de homeopathische diergeneesmiddelen van ECOstyle een, door de overheid, verplicht registratietraject opgestart voor het verkrijgen van een REG NL H. registratie. Volgens de Europese diergeneesmiddelenverordening wordt aan deze groep diergeneesmiddelen specifieke eisen gesteld aan onder andere kwaliteit en veiligheid. Na de beoordeling van het registratiedossier door het CBG (Bureau Diergeneesmiddelen) hebben de ECOstyle diergeneesmiddelen Pyrogenium Compositum, Immulon en Coffea Praeparata de status REG NL H. gekregen.

Ecologisch verantwoord

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt ECOstyle ecologisch verantwoorde producten met een minimum impact op het milieu en de gezondheid. De natuurlijke kringloop vormt hierbij een uitgangspunt. De producten ondersteunen daarnaast allemaal de natuurlijke processen en leveren een duurzame bijdrage aan de balans van dieren.

Elkaar versterken

ECOstyle wil benadrukken dat homeopathische en reguliere diergeneesmiddelen elkaar goed aanvullen. Ze kunnen elkaar juist versterken bij de bevordering van de weerstand en het welzijn van het dier. In het gezamenlijke bedrijfsbehandelplan van veehouder en dierenarts zijn beide geneesmiddelen goed naast elkaar in te zetten.

Natuurlijke ingrediënten

Alle producten van ECOstyle zijn geproduceerd met respect voor milieu, mens en dier en bevatten natuurlijke ingrediënten.

Bron: Persbericht

Reacties