Hackney-hengst Wentworth Ebony op wacht

Hackney-hengst Wentworth Ebony op wacht

Op dinsdag 4 september heeft de hengstenkeuringscommissie tuigpaarden de veulens beoordeeld van de hengsten Colonist, Ditisem en de Hackney-hengst Wentworth Ebony.

De hengstenkeuringscommissie heeft, op basis van haar bevindingen, besloten om de Hackney-hengst Wentworth Ebony op wacht te zetten. De hengsten Colonist en Ditisem worden gehandhaafd. Een beknopte samenvatting van de bevindingen van de hengstenkeuringscommissie en een toelichting op de besluitvorming kunt u hieronder lezen.

Wentworth Ebony
De Hackney-hengst Wentworth Ebony toonde een weinig uniforme, qua ontwikkeling wisselende, collectie weinig tuigtypische veulens, die doorgaans voldoende in het rechthoeksmodel staan.
De actie van het voorbeen in draf is onvoldoende, maar er is doorgaans wel sprake van voldoende ruimte.
Het achterbeen vertoont onvoldoende kracht en onderbrenging bij een wisselende buiging.
Het gebruik van de hals in draf is wisselend maar laat doorgaans te wensen over evenals de lichaamshouding.

Toelichting:
De Hackney-hengst Wentworth Ebony is na een verkort verrichtingsonderzoek van 5 dagen (op basis van eigen prestaties) geaccepteerd voor de tuigpaardfokkerij. In het kader van de bloedspreiding was de hengst uitermate interessant. De hengst heeft goede merries aangeboden gekregen. De hengst is zelf inmiddels meervoudig kampioen en weet te imponeren door zijn zeer goede bewegingen. Dit heeft hij echter niet door weten te geven. In het kader van bloedspreiding is het beleid van de hengstenkeuringscommissie om hengsten kansen te geven. De hengstenkeuringscommissie is echter van mening dat in de collectie de specifieke tuigpaardkenmerken zoals houding en beweging wel voldoende voorhanden moet zijn om een hengst te handhaven. De hengstenkeuringscommissie vind het naar aanleiding van de beoordeling van de collectie van Wentworth Ebony niet verantwoord om de hengst te handhaven voor de fokkerij.

Colonist
Colonist toonde een qua type en ontwikkeling uniforme collectie zeer tuigtypische veulens met ras die goed in het rechtshoeksmodel staan.
De actie van het voorbeen in draf is goed met een goede ruimte.
Het achterbeen heeft een goede buiging, ontwikkeld voldoende kracht maar zou doorgaans verder onder het lichaam gebracht moeten worden.
De veulens zetten in draf de hals er zeer goed op en tonen daarbij een goede lichaamshouding.
 
Ditisem
Ditisem toonde een qua type en ontwikkeling uniforme en ruim voldoende tuigtypische collectie veulens die dooreengenomen ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan.
Het voorbeengebruik kenmerkt zich door voldoende ruimte maar zou met meer actie getoond moeten worden.
Het achterbeen heeft een goede buiging, ontwikkeld voldoende kracht maar zou doorgaans actiever onder het lichaam gebracht kunnen worden.
De veulens zetten in draf de hals er goed op maar zouden in het lichaam nog iets meer kunnen rijzen.

 

Hoefslag/KWPN

Reacties