Goedkeuring Friese hengst Boet 516 wel of niet in strijd reglementen?

Goedkeuring Friese hengst Boet 516 wel of niet in strijd reglementen?

0 4701
oudste fries Nederland

De goedkeuring van de Friese hengst Boet 516 heeft de gemoederen binnen het KFPS de afgelopen tijd flink beziggehouden. Boet was verrichtingstopper van het afgelopen Centraal Onderzoek. In het goedkeuringsrapport van Boet wordt melding gemaakt van een afwijkend beeld ten aanzien van cornage. Dit heeft de nodige vragen opgeroepen.

Aanleiding voor het KFPS om nader uitleg te geven.

Afwijzing niet vanzelfsprekend

Eerder heeft het bestuur van het KFPS aangegeven, dat de goedkeuring van de hengst niet in strijd is met de reglementen. In de voorwaarden voor deelname aan het Centraal Onderzoek staat dat tijdens het verrichtingsonderzoek de hengsten worden gecontroleerd op cornage. Een geconstateerde afwijking naar aanleiding van de laryngoscopie kan een reden zijn om het onderzoek te beëindigen. Reglementair gezien is een afwijzing niet vanzelfsprekend.

Eerder altijd afwijzing

Het bestuur realiseert zich, dat het beeld hierover bij de ledenanders is. De afgelopen 15 jaar waren, vier,  gevallen met een afwijkend beeld altijd aanleiding voor afwijzing. De jury staat ook zeer terughoudend tegenover hengsten met een afwijkend cornagebeeld. In de praktijk betekent een afwijkend beeld ten aanzien van cornage in 99 van de 100 gevallen dat het CO wordt beëindigd. Dit is afhankelijk van de mate waarin het cornagebeeld afwijkend is. Maar ook van de kwaliteiten van de betreffende hengst ten aanzien van fokdoelkenmerken, als exterieur en sportaanleg. In de eerdere vier gevallen ging om hengsten met een ernstigere vorm van cornage en/of om hengsten met minder kwaliteit.

Twee keer endoscopie

Er heeft twee keer een endoscopie plaatsgevonden, een keer in Exloo en een keer op de Diergeneeskundige faculteit in Utrecht. De reden hiervoor was dat er geen twijfel zou mogen ontstaan over het geconstateerde cornagebeeld. In de eerste plaats, omdat de hengst niet het bij cornage behorende geluid maakt bij de training en in de tweede plaats, omdat het beeld van een endoscopie in zekere zin ook een momentopname is. Het beeld van beide onderzoeken was in dit geval vergelijkbaar. In de rapportage van de faculteit is aangegeven dat de hengst volgens de normering van het KWPN in de klasse ‘net niet acceptabel’ valt. Dit is overigens een niet bestaande klasse. De door de beoordelingscommissie van het KWPN gehanteerde klassen zijn: in orde; acceptabel; net acceptabel en niet acceptabel. Met het woordje ‘net’ heeft de beoordelingscommissie een nuancering aangegeven.

Laten adviseren

De jury heeft zich vervolgens laten adviseren over alle aspecten van cornage. Dit onder andere door Prof. Dr. Sloet, onder wiens verantwoordelijkheid de endoscopie op de faculteit heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de jury de afweging gemaakt. Het beeld van de hengst was uiterst positief ten aanzien van exterieur en verrichting. Daarbij ging het om een lichtere vorm van cornage. Vandaar dat de goedkeuring gerechtvaardigd is.

Bron: Phryso

 

Reacties