Gina Zoer & co in kort geding tegen KNHS *Update*

Gina Zoer & co in kort geding tegen KNHS *Update*

0 5291

Advocaat Gina Zoer staat aanstaande woensdag tegenover de KNHS in de rechtbank Zutphen. Zoer, die zichzelf en vier andere KNHS-leden vertegenwoordigt, wil van de KNHS openheid over het ledenaantal

Twijfel over stemverdeling

De vijf KNHS-leden hebben grote twijfel over de wijze waarop de stemverdeling van de ledenraad heeft plaatsgevonden en in de toekomst zal plaatsvinden. Door bepaalde disciplines meer stemrecht te geven dan wat op grond van het aantal leden dat deze disciplines vertegenwoordigt rechtvaardig is, is het mogelijk dat bij een stemming beslissingen worden genomen die niet per se in het belang zijn van het grootste deel van de KNHS-leden.

Zo worden de mendistricten door vier stemmen vertegenwoordigd, terwijl volgens Zoer & co slechts 1 gerechtvaardigd is. KNHS-regio Overijssel zou dan weer een stem te weinig hebben voor een rechtmatige verdeling in de Ledenraad.

Informatieverstrekking ver onder de maat

Navraag bij de KNHS leverde de vijf KNHS-leden geen antwoord op. En dat leidt tot een tweede verwijt uit de kant van Zoer & co: de informatieverstrekking van de KNHS richting haar leden is ver onder de maat. Welke besluiten in de Ledenraad genomen worden, wordt niet openbaar gemaakt. ‘De leden worden dom gehouden […] om op die wijze beslissingen te kunnen nemen die het bestuur voor ogen heeft’, valt te lezen in de dagvaarding. 

Ook zetten ze hun vraagtekens bij het feit dat voorzitter van het bestuur Theo Ploegmakers ook voorzitter van de ledenraad is en de bestuurssecretaris van de KNHS de notulist bij de ledenraadsvergaderingen is. De ledenraad kan zo dus onmogelijk onafhankelijk van het bestuur opereren.

Spoedeisend belang

Aan het kort geding is een spoedeisend belang gehangen. De begroting voor 2018 is afgelopen vrijdag onder druk van Zoer toch gepubliceerd, maar dat is volgens Zoer niet de begroting die de Ledenraad heeft goedgekeurd in november 2017. Toen werd aan de leden een tekort van 1.2 miljoen voorgehouden als reden voor de contributie- en tariefsverhogingen in 2018. Deze goedkeuring heeft daarnaast dus volgens Zoer & co plaatsgevonden op een onrechtmatige verdeling van stemrecht in de ledenraad. 

Aanstaande donderdag 8 februari zou er vermoedelijk weer een ledenraadsvergadering zijn waarin de stemverdeling mogelijk aan de orde komt. Volgens Zoer & co hebben de leden nu recht te weten wat er in een ledenraadsvergadering besproken wordt, om niet steeds met voldongen feiten geconfronteerd te worden.

Onrust

Een juiste stemverhouding in de ledenraad is volgens Zoer & co vooral nu belangrijk, na alle onrust die is ontstaan door het op non-actief zetten van directeur Rens Plandsoen en de financiële mineur waarin de sportbond momenteel zit.  ‘De negatieve resultaten en onduidelijkheid omtrent het daadwerkelijk aantal leden is essentieel voor de leden om kennis van de te nemen’, aldus de vijf KNHS-leden.

Update: reactie KNHS

5-2-2018, 20:00 uur De KNHS stuurde ons de onderstaande reactie, die wij integraal overnemen:
Ter informatie onderstaand onze reactie n.a.v. het bericht over de dagvaarding van Gina Zoer. Theo Fledderus, interim directeur KNHS: ‘We hebben een dagvaarding ontvangen voor een kort geding dat al aanstaande woensdag speelt. De KNHS werkt hier natuurlijk aan mee. We vinden het jammer en onnodig dat Gina Zoer besloten heeft om deze stap te zetten, omdat ik onlangs op mijn initiatief een constructief gesprek met haar heb gehad.’

Reacties