Voorlopig geen paardentaxateur of getuigenverhoor voor Engel

Voorlopig geen paardentaxateur of getuigenverhoor voor Engel

0 3286

Het Hof Den Bosch heeft in het hoger beroep dat model Lonneke Engel tegen de Academy Bartels heeft aangespannen, haar verzoek om een paardentaxateur of een (voorlopig) getuigenverhoor afgewezen. Dat blijkt uit de eindbeschikking die Hoefslag in handen heeft. 

De advocaat van Engel, Huib van Hapert, maakte op donderdag middels een persbericht bekend dat ‘vast staat dat het letsel aan U2 zwaar en blijvend is’.

Lonneke Engel had haar paard U2 tot januari 2014 in training staan bij de Academy Bartels, totdat het model van mening was dat de mond van het paard onherstelbaar beschadigd was geraakt door onverantwoorde trainingsmethoden door de familie Bartels en Academy-stalamazone Mischa Koot. In 2015 werd Engel door de rechtbank in Den Bosch in het ongelijk gesteld, omdat zij onvoldoende had aangetoond dat de schade in de mond van U2 blijvend was. Sinds 2016 voert Engel daarom een hoger beroep-procedure.

Letsel ontstaan in Academy-tijd

De door het Hof Den Bosch benoemde deskundige Dr Pieter Brama heeft volgens Van Haperts persbericht ‘al na eigen klinisch onderzoek ter plekke en op basis van röntgenfoto’s vastgesteld dat U2 letsel heeft opgelopen in de mond en dat dit veroorzaakt is door herhaalde druk van bit / stang-trens combinaties. Vast staat dat het letsel aan U2 zwaar en blijvend is. Verder had de deskundige al geoordeeld dat het letsel is ontstaan in de periode dat U2 onder de zorg stond van Academy Bartels.’

Letsel kan al veel ouder zijn

In de einduitspraak wordt weinig over het deskundigenbericht uitgeweid. Wel staat erin dat volgens de Academy Bartels en Mischa Koot uit het deskundigenbericht blijkt dat het letsel aan U2’s mond oud is, maar niet dat uitzonderlijk zou zijn of dat het van invloed is geweest op zijn rijdbaarheid of zijn waarde als dressuurpaard. Laat staan dat vaststaat wie er verantwoordelijk voor het ontstaan van het letsel is geweest.

Met andere woorden: volgens de Academy kan de schade in U2’s mond dus ook zijn ontstaan vóórdat hij bij hen op stal kwam.

Al bij de aanvraag voor een deskundigenbericht had Engel aangegeven ook een paardentaxateur U2 te laten beoordelen om zo de waardevermindering en dus ook de geleden financiële schade aan haar zijde in kaart te brengen. Ook hield zij de mogelijkheid tot het horen van getuigen nog graag open.

Deskundige kan niets over functioneren U2 zeggen

Maar in dat verzoek zag het Hof niets. Dat acht het ‘prematuur en niet opportuun’ om een paardentaxateur  een uitspraak te laten doen over de waardevermindering van U2. Het hof wijst er op dat in het deskundigenbericht Dr Pieter Brama stelt dat het ‘voor hem niet mogelijk is om te beoordelen of het door hem geconstateerde letsel in de mond op dit moment ook daadwerkelijk klinische gevolgen heeft en daarmee beperkingen oplevert voor het huidige alsmede toekomstige presteren van dressuurpaard U2′.

Kortom; er is letsel in U2’s mond, maar Brama kan niet zeggen of het 17-jarige paard hier (nu nog) last van heeft en dus niet meer als dressuurpaard kan functioneren.

Of U2 ook psychisch letsel aan de schade in zijn mond heeft overgehouden kan Brama evenmin beoordelen.

‘Medische en morele overwinning’

Volgens het Hof zijn er naar aanleiding van het deskundigenbericht nog teveel onduidelijkheden in de zaak om nu al een paardentaxateur in te schakelen of een getuigenverhoor te houden. In het hoger beroep van de bodemprocedure zou eerst voor uitsluitsel van deze onduidelijkheden moeten worden gezorgd, voordat een taxateur zijn waarde-oordeel over U2 zou kunnen vellen, aldus het Hof.

Engels advocaat Van Hapert benadert de negatieve uitspraak desalniettemin met een zonnige blik op de toekomst. ‘[De] harde medische conclusies (van Dr Brama, red.) geven aanleiding om de bodemprocedure met succes voort te zetten. Centraal staat nu de hoogte van de financiële schade aan U2 en de door Academy Bartels te betalen schadevergoeding.’  

‘Dit is medische en morele overwinning, nu moet je dat nog juridisch gaan vertalen.’

Reacties