Geen kort geding KVTH over tentoonstellingsverbod

Geen kort geding KVTH over tentoonstellingsverbod

stockfoto

De KVTH heeft de aanvraag voor een voorlopige voorziening bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) vanmorgen ingetrokken. Reden hiervoor is dat het CBp op korte termijn de bezwaarprocedure in behandeling kan nemen die de KVTH heeft aangespannen tegen het Ministerie van Economische Zaken. Hierdoor is er zeer waarschijnlijk voor de hengstenkeuring in januari al meer duidelijkheid over het al dan niet handhaven van een tentoonstellingsverbod van gecoupeerde paarden. 

In het Haagse Paleis van Justitie was het vrijdagmorgen een volle bak in de zittingszaal van het College van Beroep voor bedrijfsleven. Zowel de KVTH als het Ministerie van Economische Zaken waren met een behoorlijke delegatie naar de rechtbank gekomen.

Kort geding

De KVTH had een voorlopige voorziening aangevraagd (vergelijkbaar met een kort-gedinguitspraak) omtrent de handhaving van het tentoonstellingsverbod van gecoupeerde trekpaarden door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Die had enkele weken geleden aangekondigd de KVTH te beboeten met een last onder dwangsom van 15.000,- euro wanneer er op keuringen nog gecoupeerde paarden zouden verschijnen. Door deze maatregel zag de KVTH zich gedwongen drie keuringen af te gelasten.

Spoedeisend belang?

“Maar”, vroeg de voorzieningenrechter zich vanmorgen hardop af, “wat is nu nog het spoedeisend belang van een voorlopige voorziening, nu alle keuringen van dit jaar toch al afgelast zijn?”

De KVTH was echter bang dat zonder voorlopige voorziening –mits die in het voordeel van het stamboek zou uitvallen –ook de hengstenkeuring van januari in gevaar zou komen. En het stamboek ontleent juist zijn bestaansrecht aan deze keuring.

Lege agenda

Maar een blik in de agenda van de (voorzieningen)rechter verraadde nog een lege plaats begin december en ook achtte de rechter het haalbaar voor de hengstenkeuring een uitspraak te doen over het bezwaarschrift van de KVTH over het tentoonstellingsverbod voor gecoupeerde paarden.

Volgens het stamboek zou het tegen de wet in handelen wanneer het gecoupeerde paarden zou weigeren op keuringen, juist door een uitspraak van het CBb in 2002 in een vergelijkbare zaak. Het Ministerie van Economische Zaken wil daarentegen het coupeerverbod dat sinds 2001 van kracht is actief gaan handhaven.

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

Reacties