Fokkerijverordening: stamboeken bepalen zelf hun WFFS-beleid

Fokkerijverordening: stamboeken bepalen zelf hun WFFS-beleid

Sinds 1 november 2018 is er een nieuwe Europese Fokkerijverordening van toepassing. Deze moet gezien worden als een voorloper op de Animal Health Law die in 2021 van kracht wordt, vertelt Ronald Funke Küpper,  secretaris van de Koepel Fokkerij. ‘Het is een raamwerk voor de fokkerij van alle dieren: niet alleen paarden, maar ook van duiven, varkens, schapen, noem maar op. Dat betekent meteen dat het een heel ‘algemeen’ document is. Het omvat maar liefst 78 pagina’s, en is zelfs voor ingewijden zeer lastig te lezen.’

Maar: we willen weten hoe het zit met WFFS. Zijn stamboeken verplicht om op WFFS te testen en vervolgens de resultaten bekend te maken?

Fokprogramma

We doen een poging, met hulp van Funke Küpper. De meest duidelijke verwijzing in de Fokkerijverordening 2012/1012 is te lezen in Bijlage III, Deel 3, art 10 (= blz. L.171/128): ‘De stamboekverenigingen (…) maken de informatie over de genetische defecten en genetische bijzonderheden van fokdieren, die verband houden met het fokprogramma, openbaar.’ Niets over verplicht testen.

Meldingsplicht?

Wie zou ons nu kunnen vertellen hoe het écht zit wat betreft WFFS-meldingsplicht? We vragen het de Agrarische afdeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Die geeft na enig beraad het verlossende woord: De nieuwe verordening meldt geen verplichting om te testen op WFFS (en dus ook niet op het openbaar maken van genetische afwijkingen). De regels voor genetische evaluatie voor paardenstamboeken zijn in de fokkerijverordening niet vastgelegd. Het is afhankelijk van wat er in het fokprogramma van de afzonderlijke stamboeken is opgenomen waar op getest wordt en hoe dat wordt gepubliceerd. Met andere woorden: stamboeken mogen zelf bepalen wat ze testen en hoe ze met de uitkomsten omgaan.

Fokkerijverordening 2012/1012, die met ingang van 1/11/2018 geldt

Bron: Hoefslag

Foto: Istockphoto

Reacties