Fokkerijraad Gelders paard stelt norm sterpredicaat gelijk aan die voor rijpaarden

Fokkerijraad Gelders paard stelt norm sterpredicaat gelijk aan die voor rijpaarden

0 139
tuigpaard vlechtjes manen paard

De Fokkerijraad Gelders paard adviseert het Algemeen Bestuur van het KWPN over de norm van het sterpredicaat. Zij stelt voor om de norm voor het sterpredicaat van het Gelders paard gelijk te stellen aan de norm voor rijpaarden.

Het Algemeen Bestuur nam het advies van de Fokkerijraad over. Zij legde het advies voor aan de Ledenraad ter goedkeuring. De ledenraad ging met de wijzigingen akkoord.

Dubbel tellende onderdelen

Om de norm gelijk te stellen past het KWPN artikel P30 in het selectiereglement merries, veulens ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Gelders paard aan. De beoordeling van Tuigpaardmerries gaat op dit moment aan de hand van een cijferbalk met 7 onderdelen. Ieder onderdeel wordt hierbij beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 10. Daarvan tellen drie onderdelen dubbel. Dit zijn het front, de lichaamshouding en het gebruik van het achterbeen. De dubbel tellende onderdelen zijn de belangrijkste richtlijnen voor de toekomst van de fokkerij.

Aandacht

De Fokkerijraad Tuigpaard adviseert nu iets andere onderdelen dubbel te laten tellen. Front, actie voorbeen en gebruik achterbeen zijn speerpunten in de toekomst van de fokkerij. Ook mogen deze onderdelen extra benadrukt worden als zij positief of negatief opvallen. De Ledenraad is akkoord met deze aanpassing van de dubbel tellende onderdelen.

Actualiseren

Het Selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten Tuigpaard voor 2019/2020 is geactualiseerd. Dit in verband met het komende merriekeuringsseizoen. Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd. De Ledenraad heeft deze wijzigingen geaccordeerd.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink

Reacties